Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
gelegene, zandachtige, drooge vlakten, welke wij heidevel-
den noemen, naar de kleine plant, die dezelve bedekt, cn
heide of heidekruid heet.
B. Van de bergen.
§ IB.
Algemeene gesteldheid.
Meer dan de vlakten, verheffen zich boven de oppervlakte
der zee de lioogten, welke wij , in het algeracen, met den
naam van bergen of gebergten bestenxpelen. — Daar het land,
van de zee af naar het midden toe, over het geheel meestal
in hoogte toeneemt, zoodat die oorden, welke het verst
van de zee verwijderd zijn, in den regel de hoogste ligging
hebben, bereiken de bergen , in het binnenste van het vast-
land , gewoonlijk de aanzienlijkste hoogte; terwijl, omge-
keerd , van het binnenste van het vastland, verre het
hoogst boven de oppervlakte der zee gelegen, de verheven-
heid des lands, naar de zee toe, langzamerhand afneemt,
welke helling of glooijing de stroom der rivieren natuurlijk
moet volgen. — De zeer onderscheidene verhevenheden van
de oppervlakte der aarde maken, naar mate van hare vcr-
verschillende hoogte en bijzondere vormen, met de tusschen
dezelve gelegene diepten , de meest afwisselende en heerlijkste
vertooningen.
§ 17.
Onderscheiding der bergen naar hwnne hoogte.
Naar de verschillende hoogte onderscheidt men :
Heuvels . . . van 1000 tot 2000 v. , b. v. de Rijnbergen.
Lage bergen . 2000 » -4000 v., . dellarts.
Middelgebergten . 4000 » 6000 v., . de Cevennen.
Alpengebergtcn . 6000 » 10,000v., . de Caucasus.
Reuzengebergten » 10,000 v. en verder • deAnden.
De hoogste berg van Europa is deMontblanc, = 14,761 v.
Als de hoogste van alle bergen der gchecle aarde werd