Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Tevens verheft zich het land in de meest verschillende
gestalten en tot de meest onderscheidene hoogten , waarvan
de enkele doelen van hetzelve hunne bijzondere eigenaar-
digheden ontleenen.
A. Over de vlakten.
§ 8.
Vlakten in het algemeen.
Slechts weinig boven de oppervlakte der zee verheffen zich
de vlakten, welke, gewoonlijk zonder aanmerkelijke hoog-
ten of laagten, zich veelal meer in de lengte en breedte
uitstrekken.
De vlakten zijn echter somtijds door onbeduidende verhe-
venheden afgebroken, ten deele golvende, dan weder naar
de hooge streken toe langzaam stijgende, zelden eindelijk
geheel effen en vlak, als wanneer dezelve gewoonlijk slechts
.aangespoelde landen zijn.
Over het geheel zijn er, in vergelijking niet de heuvel-
en bergachtige streken, zeer weinig vlakten. In geheel Eu-
ropa vindt men geene volkomene vlakte van aanmerkelijke
uitgebreidheid , dan die van Zuid-Rusland, de zoogenaamde
Ukraine, of het oude Scythie; des te grootere echter in
Azie, Afrika en Amerika.
§ 0.
Aangespoelde landen of kustvlakten.
De meest evene vlakten zijn in de nabijheid der zee gele-
gen , welke zich zelden zeer verre naar het midden van het
vastland toe uitstrekken, doch zich daarentegen meestal in
aanzienlijke breedte langs de zee uitbreiden. Zij worden ook
wel, in tegenstelling der nabij gelegene hooge of bergach-
tige streken, lage of nederlanden genoemd, wanneer tut
dezelve in het bijzonder slechts dis gerekend worden , welke
zich niet hooger dan 500 voeten boven de oppervlakte der
zee verheffen.
3'