Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
TWEEDE GEDEELTE.
De aarde beschouwd in de algemeene eigenschappen
van hare natintxrlijke gesteldheid.
I.
Natuurlijke gesteldheid der aarde in het algemeen.
§ t-
Tegenwoordige toestand der aarde.
^^Vanneer wij van de natuurlijke gesteldheid der aarde
spreken, bedoelen wij slechts hare buitenste korst, daar
wij van het inwendige derzelve, van hare kern, weinig of
niets weten, noch kunnen weten. Zelfs in de diepste berg-
werken is men naauweJijks 1800 voeten ver naar binnen ge-
drongen, hetwelk slechts Vioooo ^«n de halve middellijn der
aarde uitmaakt, en eigenlijk is men op die wijze het middel-
punt der aarde meestal nog niet veel naderbij gekomen, dan
men er op de oppervlakte der zee van verwijderd is. Of de
aarde van binnen geheel uit vaste stof bestaat, dan of zij hol
rs , of wel , hetzij met vuur, hetzij met water, hetzij met
bijzondere luchtsoorten opgevuld , kan men deriialve slechts
gissen, althans volstrekt met geene zekerheid vaststellen.
Voor zoo verre wij baar kennen , bestaat de aarde uit zeer
verschillende vaste mineralen, welke, naar de ojjpervlakte toe,
ten deele met onderscheidene aardsoorten, ten deele met
water bedekt zijn. — De wetenschap, welke ons dc onder-
scheidene bouwstoffen, waaruit, en de bijzondere bouworde,
waarin de aarde is zamengesteld, voor zoo verre zulks moge-
lijk is, grondig en nar.uwkeurig leert kennen, wordt gewoon-
lijk , met een woord van vreemden oorsprong, Geognosie ge-
noemd.