Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
389
300 V, m. groot, Lebben c. 130,000 inwoners , die zeer kunst-
vaardig en leerzaam zijn, aanmerkelijke vordering in de
Europeesche beschaving gemaakt hebben, zieh ordelijke huizen
en zeeschepen bouwen , op Engelsche en Noord-Amerikaansche
schepen als matrozen dienen, en ook zelve reeds eenen eigen
zeehandel drijven. Zij staan onder eenen geheel onafhanke-
lijken koning, die zijnen zetel op het eiland Owaihi heeft,
waar in 1779 Cook vermoord werd. Het Christendom schijnt
hier met een goed gevolg uitgebreid te worden.
De Gezelschapseilanden (226° L. en 17° 'L. B.), gezamenlijk
c. 40 V. m. groot, bevatten c. 100,000 inwoners , van eene
fraaije gestalte, eene lichte kleur, en eenen zachten gemoeds-
aard, die ook voor de aankomst der Europeanen, vooral op
het hoofdeilanden Otaheite , de meest beschaafde Australiers
waren. Reeds sedert bijna 40 jaren, heeft het Christendom
hier wortel gevat; er zijn kerken en scholen gebouwd , en
de bijbel is in de landtaal gedrukt en verspreid. De inwoners
houden zich voornamelijk bezig met den akkerbouw, cn staan
onder eenen onbeperkt heerschenden koning, die zijnen zetel
op Otaheite heeft.
De Tonga of Vriendschapseilanden (e. 203° L. en 20 Z.B.
gezamelijk c. 230 v. m. groot, zijn bevolkt door e. 100,000
inwoners, van eenen zeer zachten en vriendschappelijken
aard, welke zich voornamelijk met landbouw en visschcrij bezig
houden; zij staan onder eencn koning , die zijnen zetel op het
eiland Amsterdam of ïongatabo iieeft. Sedert 1820 bevinden
zich hier ook Engelsche zendelingen.
De Britsche bezittingen, de eenige van aanbelang, welke
in Australië gevonden worden: 1) Nicuw-Zuid-Wales, het
Z. O. gedeelte van Nieuw-Holland , e. 80,000 v. ni. groot, met
c. 100,000 inwoners , onder welke zich c. 20,000 misdadigers
bevinden. Reeds in 1787 werd hier, aan de Botanybaai, eene
volkplanting voor misdadigers aangelegd, welke zich sedert
zeer heeft uitgebreid , zoo dat er allengs verscheiden steden
en dorpen ontstaan zijn, terwijl het land op Europeesche wijze
en mef Europeesche voortbrengselen belrouwd is. Het staat
onder h^ït bestuur van eenen gouverueur-generaal, en is thans