Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
383
Tan ook thans nog eenige gedenkteekenen gevonden worden.
De verdere gesteldheid, beschaving, godsdienst en bezighe-
den zijn dezelfde als die der N. naburige landen ; uitgevoerd
worden voornamelijk, kakao, tabak, indigo, kina, htii-
den, enz. Dit land, in 1498 door Columbus ontdekt, werd
vervolgens in drie Spaansche provinciën verdeeld: Nieuw-
Granada in bet N, W., Venezuela of Caracas in het 0., en
Qnito in het Z. W. Zij stonden echter in 1310 op, wer-
den iu 1811 onafhankelijk, en in 1819 eu 1822, door Boli-
var, tot eenen staat, Columbia, vereenigd. In 1831 heeft
het z:!ch echter weder in drie afzonderlijke zelfstandige vrije
staten opgelost, onder de namen van Nieuw-Granada, Vene-
zuela en Ecuador (Aequator). Zij hebben evenwel een geza-
menlijk congres, in twee kamers, cn een* gemecnschappelij-
ken President.
Bogota of Santa Fe de Bogota (c. 303' »" L. en 4V»° N. B.), dc
hoofdstad, met c. 40,000 inwoners, eene hoogeschool, enz. — Quito
(c. 299'/»° L. en 0° N. B.) , met c. 70,000 inwoners, eene hooge-
school, enz. — Caracas (c. 310Vi° L. en 10 N. B.), met c. 50,000
inwoners, ecne hoogeschool, enz. — Voorts Vauama, Maracaiho en
Guayaquily elk met 25,000; Popayan , Cuencu en Cartagena , elk met
20,000; Coro of Venezuela, Merida ^ Cumana en Varinas, elk met 10,000
inwoners , enz.
GUYANA*
(c. 3171/,®—326" L. en IV»''—N. B.)
Guyana wordt begrensd door den Atlantischen oceaan ,
Brasilie en Columbia, en is c. 6000 v. m. groot. In de bin-
nenlanden wonen talrijke Indianenstammen, de Guayanoos,
de Otomaken , enz., misschien ook Caraihen. Aan de kusten
vindt men de volkplantingen der Engelschen , Nederlanders
cn Franschen , in welker magt het staat, met e- 230,000
inwoners, onder welke zich c. 160,000 Negerslaven bevin-
den. Buitendien leven er ook nog vele vrije Negers, Maro-
nen geheeten, in de wouden. De hoofdbezigheden zijn land-
bo?iw, in plantagien , on handel; uitgevoerd worden voor-
namelijk suiker , koffij , boomwol, tabak , enz.