Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
en 20'/2'' N. B.) , hoofdstad , met c. 46,000 inwoners. — Guanüsuaio
(c. 276° U en 21° N. B.) , hoofdstad, met c. 42,000 inwoners, —
Oaxaca (c. 280° L. en 17" N. B.), hoofdstad, met c. 38,000 inwo-
ners. — 2aca/ccaj (c. 276'' L. en 23'' N. B.), hoofdstad , mete. 32,000
inwoners. — Merida Cc, 287° L. en 21° N. B.), hoofdstad van Yucatan ,
met c. 30,000 inwonors. — Voorts Durango en Valladolid , elk met
20,000 ; Vera-Cruz en Chihuahua, elk met 15,000; Xalasia, met 13,000 ;
Monterey , met 12,000 inwoners , enz.
DE VEREEITIGDE STATEN VAN MIDDEN-AMERIKA.
(c. 295® L. en 8®—ITVs" N- B.)
Deze staten worden begrensd door Mexico, de Caraibische
zee, Columbia en den Grooten oceaan, en zijn c. 10,000
V. m groot. — In 1502 door Columbus ontdekt, werd dit
land in 1524 door Alvarado veroverd; opgestaan tegen de
Spaansche heerschappij , werd het weder onafhankelijk in
1821. — Het getal der bevolking bedraagt e. 2 mill., onder
■welke zich c. 400,000 inwoners van Europeesche afkomst
bevinden. Derzelver verdere gesteldheid , beschaving, gods-
dienst en bezigheden zijn dezelfde als die in Mexico, gelijk
ook de regeringsvorm. Het bestaat uit 5 staten : 1 Guati-
mala, 2 San Salvador, 3 Honduras, 4 Nicaragua, en 5
Costa-Rica.
Hieuw-Guatimala (c. 287° L. en 14° N. B.) , de algemeene hoofd-
stad, met c. 50,000 inwoners, eene hoogeschool, enz. — Nabij gele-
gen i( Oud~Guatimala , in 1714 door eene aardbeving verwoest , met
eenen prachtigen dom, slechts door c. 8000 Indianen bewoond, en iets
verder een tweede Oud^Guatimala , in 1763 door eene aardbeving ver-
hoest. — San Salvador (c. 288Vi° L. en 13'/»° N. B.) , de hoofdstad
des slaats van denzelfden naam en zetel van het congres. — Leon
(c. 291® L. en 12V>" N. B.) , hoofdstad van Nicaragua, met c. 40,000
inwoners. — Chiquimala (c. 291° L. en 15° N. B.), de hoofdstad van
Honduras, met c. 30,000 inwoners. — Cartago (c. 294° L. en 10° N. B.),
de hoofdstad van Costa-Rica , met c. 20,000 inwoners , enz.
WEST-INDIE.
(c. L. en 10^-27»/»" N. B.)
De West-Indische eilanden, gezamenlijk c. 4800 v. m. groot,