Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
379
getal der bevolking bedraagt e. 8 mill. , onder welke lieh
e. 3 mill. Indianen bevinden, in het Z. de afstammelingen
der oude Mexicanen, van welker vroegere beschaving ook
thans nog verscheiden gedenk teeken en getuigenis geven, in
het N. wilde stammen onder eigen hoofdelingen ; voorts 3 mill-
van gemengde afkomst (Mulatten, Mestizen, enz.), en eenige
duizenden Negers ; de overigen zijn Kreolen van Spaanschen
oorsprong. — De heerschende godsdienst is de Roomsch-Ka-
tholijke, en de beschaving in het algemeen nog zeer gering.
Er zijn weinig fabrieken, doch wordt er een levendige zee-
handel gedreven, die echter grootendeels in handen van de
Engelsehen en de Noord-Amerikanen der Vereenigde Staten is.
Zijne hoofdinkomsten trekt het land uit den bergbouw , daar
het zeer rijke goud- en zilvermijnen bevat. Het land is ver-
doold in 20 staten (waarbij nog ö territorien komen), welke
elk bun eigen bestuur hebben, doch door bet Mexicaansch
verbond vereenigd zijn , met een generaal-congres, in twee
kamers, en eenen gemeenschaj)pelijken president. De 20 bij-
zondere staten zijn: 1 Mexico, 2 Queretaro, 3 Guanaxuata,
i Michuacan , 5 Xalisco, 6 Zacatecas , 7 Occidente, 8 Chi- ^
huahua, 9 Durango, 10 Texas, 11 Cohahuila ; 12 Nieuw- '
Leon, 13 Tamaulipas , li San Luis Potosi, IS Vera Cruz,
16 Yucatan, 17 Tabasco, 18 Puebla , 19 Oaxaba , 20 Chiapa.
Dc 5 territorien zijn : 1 Colima , 2 Tlaskala, 3 Opper Cali- '
fornie, i Beneden-Californie, 5 Santa Fé of Nieuw-Mexieo.—
Texas heeft zich in 1833 van Mexico afgescheiden cn vormt
thans een afzonderlijk gemeenebest met c. 63,000 inwoners,
van welke meer dan de helft Negers zijn, uit dc naburige
Vereenigde Staten van Noord-Amerika aldaar ingevoerd.
Mexico (c. 268Vi° h. en N. B.), de hoofdstad en zetel van j
den president en geheel het bestuur, de schoonste stad van Amerika, j'
met c. 170,000 invroners , eene hoogeschool , enz. — PueUa de lot
Jngelos (c. 279° L. en 19° N. B.), de hoofdstad des staats van den-
delfden naam , zeer schoon gebouwd , met c. 70,000 inwoners. — ;
Guadalaxara (276° L. en 21'/s° N. B.) , de hoofdslad van Xalisco , '
met c. 60,000 inwoners. — San Luis Potosi (c. 278° L. en 22'A° N. ..
B.), hoofdslad, met c. 50,000 inwoners. — Queretaro Cc. 217° t.
'I ;
'I '
I 1