Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
375
del, en op de 0. kust eenige geringe volkplantingen , als
Oekak , Unity , enz.
3. Nieuw-Wales, ten Z. en W. van de Iludsonsba.ti, c.
20,000 V. m. groot, bevat e. 20,000 inwoners, deels Eski-
moos , en deels Chippaway-Indianen , alsmede e. SOOO Euro-
peanen in de Engelscbe etablissementen: fort Churcbil of Prins
Wales, fort York, fort Albany of Henley, enz. — Alle deze
landen worden ook gezamenlijk tot de Britsche bezittingen
gerekend.
. BBITSCU AMERIKA.
(c. 285°—826° L. cn 42°-52° N. B.)
Hiertoe behooren die Britsche bezittingen, in eenen enge-
ren zin, welke een vast en geregeld bestuur hebben. Met
daarlating derhalve van de reeds genoemde streken, alsmede
van Nieuw-Hanover, Nieuw-Cornwallis, he,t N. gedeelte van
Nieuw-Georgie, Charlotteseiland , enz. , aan de W. kusten,
ten Z. van Russisch-Amerika, komen hier slechts in aanmer-
king die landen, welke, in het N. W. van Noord-Amerika,
aan den Atlantisehen oceaan gelegen, en overigens door do
Vereenigde Staten, de landen der vrije Indianen en de Hud-
sonslanden omgeven zijn. Men schat hunne uitgestrektheid
op c. 16,000 V. m., en het getal der bevolking op e. 1,250,000
hoofden. De eerste volkplantingen iu deze streken werden
door Franschen aangelegd, doch in 1718 en 1768 kwamen
zij onder Engelscho heerschappij. De inwoners zijn deels
Franschen, deels Engelschen, deels Indianen (Chippewayers
en Mohaks), welke laatsten zich allengskens aan de Europee-
sche beschaving, zeden cn gebruiken gewennen. De hoofd-
bezigheden zijn landbouw, veefokkerij, visscherij en zeehan-
del. — Het is verdeeld in 8 gouvermenten, elk niet een
eigen jtarlement.
1. Beneden-Canada, c. 8000 v. m. groot, met c. 300,000
inwoners , grootendeels Katholijke Fransehen.
2. Boven-Canada, c. 7000 v. m. groot, met c. 400,000
inwoners , grootendeels Protcstantsche Engelschen.