Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
374
heel onbekend is, grootendeels in dorpen te zamen, terwijl
zij zich alle met de visscherij, en vooral met de jagt op wilde
dieren (welker huiden zij aan do Engelsche en Russische
pelshandelaars tegen geweren, kruid, brandewijn, enz. ver-
ruilen) bezig houden. Zij zijn nog geheel ruw en onbeschaafd,
krijgszuchtig , gehard en hardvochtig, en staan onder stam-
lioofden , kaziken of tays geheeten. De voornaamste stammen
derzelve zijn : De Chippewayers, tot ■welke de zoogenaamde
Twistzieke, Koper-, Haas-, Hondsrib-, Berg- en Bever-India-
nen behooren: de Kristinoos, tot welke men de Zwaarvoetigo,
Bloed-, Steen-, Assinibolen-, Algonkins-en andere Indianen
rekent. Zij vereeren alle een hoogste Opperwezen, hetwelk
zij den grooten geest of den heer des levens noemen, en ne-
vens dezen verscheidene ondergoden, aan welke de oppergod
het bestuur der elementen en van de mensehelijke aangele-
genheden overgegeven heeft. Ook is hun allen het geloof
aan de onsterfelijkheid der ziel en eene vergelding na dit
leven eigen. Zoowel aan de ondergoden als aan den opper-
god offéren zij vruchten, dieren , en andere voorwerpen,
doch volstrekt geene menschen. De st.nmvorsten en de familie-
hoofden zijn hunne natuurlijke priesters; doch hebben zij ook
eene soort van toovenaars, welke de geboden der Goden ver-
kondigen , toekomstige dingen voorzeggen, op eene boven-
natuurlijke wijze zieken genezen, enz.
DE nODSOMSLAWDEN.
(c. 275"—322" L. en 50"—74° N. B.)
Onder de landen , welke rondom de Hudsonsbaai gelegen
zijn , behooren voornamelijk Kaffinsland, Labrador en Nieuw-
Wales.
1. Baflinsland, tusschen de Hudsons- en de Baffinsbaai,
is e. 8000 V. m. groot, doch wordt slechts door eenige Es-
kiraoos bewoond.
2. Labrador, ten Z. W. van de Hudsonsbaai, c. 20,000
V. m. groot, wordt in het N. en O. door Eskimoos, en in
het Z. en W. door Indianen bewoond. Aan de W. kust vindt
men ook eenige Engelsche faktorijen, voor den pelshan-