Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
370
düor bijzondere hoofdelingen beheerseht worden. De voor-
n.iaraste stammen zijn de Mamboukies, de Tamboukies en de
Koussa's.
BET KAAPLAIfD.
(c. 85° —4S° L. en 20° — 24V N. B.)
Het Kaapland wordt begrensd door het land der Hottentot-
ten en dat der Kaffers, de Indische zee, en den Atlanti-
schen oceaan, is c. 6000 v. m. groot, doch bevat slechts
c. 130,000 inwoners, welke deels uit Hottentotten en Neger-
slaven , deels uit Nederlandsche en Engelsche kolonisten be-
staan , en die zich voornamelijk met den landbouw, de vee-
fokkerij , de wijnteelt en den zeehandel bezighouden. Voor-
maals eene bezitting der Nederlanders ■, is het thans in de m.igt
der Engelschen.
De Kaapstad , aan de Tafelbaai (c. 36° L. en 34° N. B.), de zetel
van den Engelschen Gouverneur, met c. 20,000 inwoners, waaronder
e. 10,000 negerslaven.
BADAGA^CAR.
(c. 61'/»° —68'A° L. en 12° —26° Z. B.)
Madagascar, gelegen in de Indische zee, is e. 10,500 v.
ra. groot, en heeft e. i'U mill. inwoners, Madagassen ge-
heeten , van den Negerstam, doch met Arabieren en Malei-
jers vermengd en meer beschaafd dan de Negers van het
vasteland. Zij houden zich voornamelijk bezig met landbouw ,
veefokkerij, jagt en visscherij, en leven onder kleine vor-
sten. De magtigste koning is die van Ovah , welke c. '/j
van het eiland onmiddelijk beheerseht, en over de anderen
eene soort van opperhoogheid uitoefent.
Tananuriva (c. 65° L. en 20° Z. B.) , de hoofdslad van Ovah , ver-
sterkt en met geschut voorzien , met c. 80,000 inwoner» , die zeer
vreedzaam, arbeidzaam en kunstvaardig zijn.
EUROPEESCHE BEZITTinGER.
1. Portugeesche bezittingen. De Azorischc eilanden , c.
83 v. m. groot, met c. 200,000 inwoners, wa.ironder Ter-