Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
369
van hetzelve zijn: 1 Adel, 2 Ajan, 3 Zangnebar, 4 Mosam-
biqiie, 5 Sena of Sofala, met het Negerrijk Monomotapa.
nïT I, AND DER BEETJDAKER.
(e. 88—46° L. en 2S°—28° Z. B.)
Dit land wordt begrensd door dat der Kaffers, dat der Hot-
tentotten en door de onbekende binnenlanden, is e. 4000
v. m. groot, en bevat e. 2 mill. inwoners, wel van het Ne-
gerras, doch vrij beschaafd, welke veefokkerij en landbouw
drijven, de kennis bezitten, om ijzer, koper en ivoor kunstig
te bearbeiden, en onder eenen eenigen vorst leven, die zij-
nen zetel te Lifako (met c. 15,000 inwoners) heeft.
HET LAND DER H O T T E N T O T T E ft.
(c. 83°—46° L. en 25°—23° Z. B.)
Dit land wordt begrensd door dat der Beetjuanen, dat der
Kaffers, het Kaapland, den Atlantisehen oceaan en de woeste
(W.) kusten, is c. 12,000 v. m. groot, en bevat c. 3 mill.
inwoners, die tot het Negerras behooren; onder eigene stam-
hoofden staan, in dorpen to zamen wonen, en van de vee-
fokkerij cn de jagt leven. Het Christendom wordt hier met
een goed gevolg uitgebreid. De voornaamste hoofdstammen
zijn de Korana's , en de Namaqua's, die de kuststreken be-
wonen. Zeer verschillen van dezelve de Bosjesmannen, welke
de ruwste deelen van het Z. hoogland bewonen , een der
ellendigste menschenstammen, en door hunne strooperijen en
rooftogten zeer gevaarlijk voor hunne naburen.
nST LAND DEB KAFFERS.
(c. 45°—51° L. en 25°—33° Z. B.)
Dit land wordt begrensd door Sofala, de Indische zee, het
Kaapland en door de landen der Hottentotten en der Beet-
juanen ; is c. 8000 v. m. groot,, en heeft c. 2 mill. inwo-
ners , een negerachtig volk , hetwelk Fetischen vereert, in
groote dorpen, die soms van plaats veranderen, woont, zich
voornamelijk mot de veefokkerij en de jagt bezig houdt, en
zeer krijgszuchtig cn in vele stammen verdeeld is, welke
24