Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
368
(c. 32" L. cn 5° Z. B.) , de hoofdstad van allo de Portiigeesche be-
zittingen en de zetel van den Portug. onderkoning , met c. 18,000
inwoners.
DE (w.) WOESTE KUSTEÜ.
(c. 31"—38 L. en 16°—26 Z. B.)
De woeste kusten, welke zich, van Beneden-Guinea tot
aan het land der Hottentotten, langs den Atlantischen oceaan
uitstrekken , zijn genoegzaam onbekend, en, daar er , vooral
in het meest N. gedeelte, weinig drinkbaar water gevon-
den wordt , slechts zeer weinig bevolkt. Hare uitgestrekt-
heid bedraagt c. SOOO v. m. , cn het getal der inwoners,
woeste Negerstammen, kaa hoogstens op 1 mill. geschat
wordcu.
DE OMBEKENDE B^NHEHtA^DEK.
(e. 30"—68° L. en 10"—2S" Z. B.)
Die landen , welke zich , tusschen Nubie, Abyssinie en de
verdere 0. kustlanden (Adel, Ajan, Zangucbar , Mosambique
en Sofala) , en tusschen de W. kustlanden (Guinea, enz.),
van Sisdan tot aan het land der Beetjuancn uitstrekken, zijn
genoegzaam geheel onbekend. Men weet slechts, dat zijdoor
talrijke, nog zeer onbeschaafde Negerstammen bevolkt zijn.
De uitgestrektheid dezer landen wordt berekend op c. 160,000
V. m., en het getal der bevolking op c. 36 mill.
DE Z. o, KDSTLAHSEN.
(e. 46°—70° L. en 12" N. —23" Z. B.)
De Z. O. kustlanden , welke zich, van de golf van Aden
tot aan het Kaapland, langs de Indische zee uitbreiden, zijn
insgelijks nog zeer weinig bekend. Hunne uitgestrektheid
bedr.iagt c. 30,000 v. m,, en het getal der bevolking wordt
geschat op c. 13 mill., welke ten deele van Arabische af-
komst , ten deele ruwe Negerstammen zijn. Van de bijzon-
dere 'Staten weten wij genoegzaam niets. Een groot deel des
lands is in het bezit der Portugezen. De bijzondere deelen