Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
366
gestalte en het haar van het Kaukasisch ras, doch eene zeer
donkere kleur hebben, waarbij echter vele Arabieren, Joden
en Negers komen. De heerschende godsdienst is de Koptisch-
Christelijke, doch de beschaving in het algemeen zeer gering.
De hoofdbezigheid is de veefokkerij; er wordt evenwel ook
veel boomwol gewonnen , een gewigtige handel gedreven, enz.
Dit land stond vroeger onder éénen vorst, doch thans is het
in verscheiden staten verdeeld, van welke Tigre en Amhara
de aanzienlijkste zijn. De Z. streken zijn thans in het be-
zit der Galla-Negers.
Gondur (c. 55° L. en 12'/^" N. B.; , de hoofdstad van Amhara en
tevens de zelel van den voormaligen keizer , met c. 50,000 inwoners. —
Jtiialo (c. 57° L. en IS'/s" N. B.) , de hoofdstad van Tigre , met c.
50,000 inwoners , enz.
OPPER-GUIKEA.
(c. 3° —80° L. en 11° N. — 5° N. B.)
Opper-Guinea wordt begrensd door Senegambie, Sudan ,
de onbekende binnenlanden , Beneden-Guinea, de Ethiopi-
sche Zee en den Atlantisehen oceaan, is c. 20,000 v. m.
groot. Slechts langs de kusten bekend, wordt het verdeeld
in de Sierra-Leona-kust, de Korrel- of Peperkust, de Tand-
kust, de Goudkust, de Slavenkust, en de kust of het rijk
Benin. Het getal der bevolking bedraagt e. 10 mill., wel-
ke, behalve de Europeanen in de volkplantingen, geheel
uit Negers bestaat, die grootendeels Fetischaanbidders zijn ,
met de Europeanen handel drijven, en in onderscheiden
staten leven. De voornaamste van deze rijken zijn :
Aschantie (c. 13° — 18° L. en — 10° N. B.), c.
.4000 V. m. groot , met e. 3 mill. inwoners, onder eenen
erfelijken koning , die zijnen zetel te Kumassi heeft.
Uahomeij (e. 18° —22° K. en SVs° — 8° N. B.), c. 2500
V. ra. groot, met c. l'/j mül- inwoners, insgelijks onder
eenen despotischen keizer, die zijnen zetel te Abomey heeft.
Benin (c. 22—28° L. en 40—8° N. B.), e. 10,000 v. m.
groot, met c. .5 mill. inwoners, insgelijks onder eenen des-
potischen vorst, die zijnen zetel te Benin heeft.