Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
364
voorn.iamste staten zijn die der Falahs, der Jaloffen, en der
Mandingoos.
SUDAN or RIGKITIE,
(e. 10°—50" L. cn 8°—18° N. B.).
Sudan of Nigritie wordt begrensd door Opper-Guinea, Se-
iicgambie , de Saiiara , Nubie , Abyssinie , en de onbekende
binnenlanden, is c. 60,000 v. ni. groot, en bevat eene be-
volking van c. 5 millioenen. De inwoners zijn meerendeels
Negers, doch ook veelal Arabieren, en wel gewoonlijk als
heerschcnd volk. Zij leven deels als nomaden , deels in vaste
woonplaatsen , terwijl zij zich voornamelijk met den land-
bouw , de veefokkerij, en het vervaardigen van lederen,
ijzeren en andere waren bezighouden. Men vindt er vele
Fetischaanbidders , doch breidt zich het Islam steeds meer
en meer uit. De voornaamste staten zijn :
Tombuktu , een matig Negerrijk, omtrent den Boven-Ni-
ger, onder eenen onbeperkten Maurischen sultan of koning,
schegar van Bambarra genoemd.
Het rijk der Fellata's, omtrent den Beneden-Niger, de
mogtigste Negerstaat van Nigritie , mede onder eenen Mau-
rischen sultan , aan wien tevens het koningrijk Haussa on-
derworpen is.
Bornu, omtrent het Tjad-meer, met c. 3 mill, inwoners,
deels Negers , deels Arabieren , gezamenlijk Mohammedanen ,
welke zich voornamelijk met landbouw en handel bezighou-
den , onder eenen gedeeltelijk kiesbaren sultan.
Darfur, nabij Nubie, c. 6000 v. m. groot, metc. 200,000
inwoners , van oorsprong Arabieren , meerendeels Mohamme-
danen , en onder eenen onbeperkten sultan; het is het mid-
delpunt van den Afrikaanschen karavanenhandel.
Tombuctu, nabij den Niger (c. 19° L. en 14>° N. B.) , Je hoofd-
slad van ToDibiic{u , met c. 12,000 inwoners. — Euganon, aan het
Tjad-meer (c, 33" L. en N. B.) , eene aaniienüjke handelstad
in Bornii , met c. 50,000 inwoners. — Birnie , nabij hel Tjad-meer
(c. 32° L. en 12° N. B.) , de hoofdstad van Bornii , mei c. 10,000 in-
woners. — Kano (c. 26V>° L. en 12° N. B.;) , de hoofdstad van Haussa,