Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
362
wollen- en andere stoffen vervaardigd. Dc Mauren drijven
voornaraelijk eenen aanzienlijken karavanenhandel; tevens
wordt er een vrij aanzienlijke zeehandel gedreven , alsmede
veel zeerooverij , welke echter in de laatste tijden genoeg-
zaam geheel opgehouden heeft. De bijzondere deelen zijn :
1. Fes en Marokko, het meest W. gedeelte, c. 137,000
V. ni. groot, met ruim 8 mill, inwoners, onder eenen onaf-
hankelijk en sultan.
2. Algiers, ten 0. van het vorige, c. -4200 v. ra. groot,
met c. 8^2 mill, inwoners , vroeger onder eenen dei, die in
1830 door de Fransehen overwonnen, en met de andere Tur-
ken verdreven is.
3. Tunis, weder ten 0. van het vorige, e. 3400 v. m.
groot , met e. 2 mill, inwoners, eene soort van militair ge-
mecnebest, aan welks hoofd een gekozen regent staat, dei
genoemd. De sultan van Turkije wordt als opperheer en be-
schermer erkend.
4. Tripoliy ten Z. O. van Tunis, c. 8840 v. m, groot, met
e. l'/'a mill, inwoners, en een' gelijksoortigen regeringsvorm
als in Tunis. De bei, een Turksch bassa is echter slechts
weinig afhankelijk. Het O. deel van Tripoli bestaat uit het
plateau van Barka.
5. Biledulgerid oï Belad-ai-Dscherid, het Dadelland, eene
smalle streep lands, ten Z. van Fez, Algiers, Tunis en Tri-
poli, c. 16,000 V. m. groot, met e. 1 mill, inwoners, ten
deele aan Marokko, Algiers, Tunis en Tripoli onderworpen.
Tunis (c. 28° i. en 37^ N. B.), eene zeestad, met c. 130,000 in-
woners , en eenen aanzienlijken handel. In deszelfs nabijheid lag het
oude Carthago. — Fes (c. 12*^2° L. en 34° N. B.), eene groote en
gewigtige handelstad, met 100,000 inwoners. — Algiers (c. 21° L. en
37° N. B.) , eene sterke zeestad, thans in het bezit der Fransehen ,
met c. 30,000 inwoners. — Marokko (c. 10° L. en 3rA° N. B.),
hoofdstad en zetel des sultans , met c. 30,000 inwoners. — Voorts
Tetuan, Magadore en Tarudant, in Fez en Marokko, Kairwan en Ka-
hes, in Tunis, elk met 30,000; Constantine, met 30,000 , en Oran,
met 20,000, beide in Algiers; Tripoli, met 20,000 inwoners, enz.