Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
361
bijgeloof zijn algemeen heerschende, en hebben, op eenige
overblijfselen der bouwkunst na , alle grootheid van den voor-
tijd vernietigd. De hoofdbezigheid des volks is de landbouw,
doch heerscht er ook vrij wat nijverheid, en wordt er een
aanzienlijke handel gedreven , vooral tor zee.
Kairo of Kahira , nabij den iXijl, in Midden-Egypte (c. 48V3° L. en
30'^ N. B.), de hoofdstad en zetel van den bassa , met c. 300,000 in-
woners, een kasteel, vele prachtige moskeen, eene bibliotheek en an-
dere welcnschappelijkc inrigtingen , verscheiden fabrieken , en eenen
uitgebreiden handel. Tegenover Kairo , aan den Nijl , ligt Gizé of
Dschiseh , in welks nabijheid de ruïnen van het oude fliemphis , de
beroemde vier groote pyramiden en andere gedenkteekenen uit de oud-
heid gevonden worden. Ten Z. van Gizé ligt Sakhara, met de 40 klei-
nere pyramiden en vele katakomben. — Voorts Alexandria , met 40,000;
Raschid of Piosette, met 15,000, Damiette, met 20,000 inwoners; Siuth
met 12,000 ; Luxor , niet de rtiïnen van het oude Thebae , enz.
B A R B A R IJ B.
(c. L. en Vi" N. B.).
Barbarije, de N. kuststreek, wordt begrensd door Egypte,
de woestijn of Sahara , den Atlantisehen ooeaan en de Mid-
dellandsche zee, is c. 83,000 v. m. groot, en bevat e. 12
mill. inwoners. Voormaals stond het onder de heerschap-
pij der Turken , doch thans is het genoegzaam geheel
onafhankelijk. De inboorlingen zijn Berbers , van het Kau-
kasisch ras, doch in verschillende stammen verdeeld, van
welke verscheiden , zoo als de Kabylen , in de gebergten als
vrije volkeren leven , cn zich met den landbouw en de vee-
fokkerij bezig hielden ; er worden echter ook vele Arabie-
ren gevonden , deels onder den naam van Jlauren, in vaste
plaatsen gevestigd , deels als Beduinen of nomaden omzwer-
vende ; voorts Turken , Negerslaven , Joden en Europeanen.
De heerschende taal is de Arabische, en de heerschende
godsdienst de Mohammedaansche. Zeer gering is in het al-
gemeen de beschaving, maar groot in tegendeel de ruwheid
cn onwetendheid. De hoofdbezigheden der inwoners zijn de
landbouw en de veefokkerij ; er worden echter ook vjden,
M
'1
'fl