Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
360
liritsche bezittingen op Ceilon , cp Europeesche wijze gebouwd , mef
c. 50,000 inwoners , en een zeer sterk fort. — Kandy , op Ceilon
(c. 98'/i° L. en VU" W. B.), de oude hoofdstad en zetel van den in-
landschcn keizer , met c. 50,000 inwoners. — Batavia, op Java
(c. 124'A° L. en Z. B.) , de hoofdstad van geheel Necrlandsch In-
die , niet 54,000 inwoners. Nabijgelegen is Buitenzorg. — Makassar,
op Celebes (c. 137 V>° L. en 5° Z. B.), de hoofdstad der Rederlandsche
bezittingen, met c. 10,000 inwoners. — Voorts Djokjakarta, op Java
(c. 128'A° L. en Z. B.), met 90,000 inwoners; Bantam, op Java
(c. 124° L. en S'^!" Z. B.) , Samarang, op Java (c. 128V3° L. en 6'A°
Z. B.) , met 38,000 inwoners , Benkoelen, op Sumatra (c. 120Vï'' L.
en 3'/ï° Z. B.), Palemlang, op Sumatra's oostkust, met 25,000, en Pa-
dang, midden op Sumatra's Z. VV. kust, met 10,000 inwoners, enz.
A F 111 K A.
■I
EGYPTE.
(c -iaVi"—SSV»" L. en 237»'-31^4° N. B.)
Egypto wordt begrensd door Arabie, de Roode zee, Nubie,
Libye, Tripoli en de Middelhindsche zee, en is e. 8800 v.
m. groot. — Het kwam reeds in de zevende eeuw onder de
heerschappij der Arabieren , en voorts in 1517 ouder die der
Turken, doch is liet onlangs onder den tegenwoordigen bas-
sa, Meheraed Ali, weder een genoegzaam onafhankelijke staat
geworden. — Uit merkwaardig land, waar slechts het Nijldal
en de Delta voornamelijk bewoond zijn, wordt verdeeld in
Opper-Egypte of Said, Midden-Egypte of Wostani, en Be-
nedcn-Egypte of Bahari. Het getal der inwoners bedraagt c.
2'/2 mill., ten deele nakomelingen der oude inboorlingen,
Kopten genaamd , ten deele Turken en Arabieren , weder deels
Fellahs (landbouwers), deels Beduinen (nomaden), alsmede
velo Joden, Grieken, Armeniers, Negers, cn Europeanen, iu-
londerheid Franschen en Italianen. De heerschende taal is
het Arabisch, en de heerschende godsdienst de Mohamme-
daansche, doch zijn de Kopten meerendeels Christenen. In
het algemeen is het volk nog zeer ruw, ofschoon in de laat-
ste tijden de beschaving, door den invloed der Europeesche
handwerkslieden, kunstenaars en geleerden, aanzienlijk toe-
genomen heeft; onderdrukking, armoede, onwetendheid en