Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
358
DI 008 T-1HDISCUK EIIAHDKR.
(c. 90°—ISO" L. en 10° Z.—20" N. B.)
üeze eilanden , voornamelijk door de Indische zee en overi-
gens door den Grooten oceaan omgeven, beslaan te zamen
eene oppervlakte van c. 80,000 v. m., en hebben eene bevol-
king van c. 30 mill, invvoners , behalve de Europeanen. Zij zijn
ten dee/e oorspronkelijke inboorlingen, meestal van eenen
negerachtigen oorsprong, nog zeer ruw en onbeschaafd, ge-
noegzaam alle Buddhisten, doch bijna overal in de binnenlan-
den teruggedrongen , en ten deele Maleijers , die niet geheel
zonder beschaving, en meerendeels Mohammedanen zijn, alle
in bijzondere stammen en onder eigene hoofdelingen. 1) De
Lakedicen, 32 kleine eilanden , met c. 10,000 inwoners , waar-
schijnlijk van Arabischen oorsprong. 2) De Malediven , eene
groep van c. 1000 eilanden, waarvan slechts 50 door c.
200,000 Mohammedaansche Maleijers bewoond zijn , gezamenlijk
onder eenen sultan. 3) Ceilon, c. 1250 v. m. groot, metc.
1 mill- inwoners, ten deele Singalezen, van den Maleisehen
stam , ten deele Wedas, nog geheel ruw, doch genoegzaam
alle Buddhisten; vroeger onder eenen eiycn vorst, behoorde
het bestuur eerst aan de Portugezen, toen aan de Nederlan-
ders, thans aan de Engelschen. -4) De Andamanen, c. 80
v. m. groot , met c. 100,000 negerachtige inwoners. 5) De
Mcobaren, c. 30 v. m. groot, met c. 40,000 Maleische be-
woners: 6) Sumatra, met Banka, Billeton , enz. ruim 7000
V. m. groot, met e. 7 mill, inw., in de binnenlanden ruwe
negerstammen , doch overigens grootendeels Maleijers, onder
eigene kleine vorsten , ten deele echter aan de Nederlanders
onderworpen. 7) Joca, met Madura enz. ruim 2-400 v. m. groot,
met c. 7 mill, inwoners: c. 6 mill, Javanen, voorts Moham-
medaansche Maleijers, c. 100,000 Chinezen, en o. 30,000
Nederlanders; de inland.sche vorsten zijn thans geheel aan de
Nederlanders onderworpen. 8) Borneo; c. 10,000 v. m. groot,
niet c. 3 mill, inw., deels negerachtige Papuaas, deels ruwe
Maleijers , alsmede Chinezen, onder verscheiden eigene vorsten.
0) Celebes, c. 2500 v ra. groot, met c. 3 mill, inw., meest