Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
357
deelen lijn: 1. De Britsche bezittingen, e. 1700 v. m. groot
met e. 250,000 inwoners: 1) het gebied van Arracan; 2) het
gebied van Martaban, Tavay, Mergui en Tanasserim; 3) Prins
Waïes eihand; 4) Malacca; en 5) Sincapore. lï. Onafhanke-
lijke staten: 1) Assam, c. 2800 v. m. groot, met c, 1 mill.
inAvoners, meerendeels Hindoos, ondereenen koning of rajah,
die zijnen zetel te Jorhaut heeft; in het W. gedeelte wonen
de Garrows, in verscheiden stammen, en onder eigene rajahs,
overigens staat dit land, met het naburigeKatschar, onder Engel-
sche bescherming; 2j Birma, c. 13,000v.m. groot met c. 4 mill,
inwoners, van Mongolisch-Indischen oorsprong, in taal cn
zeden veelal overeenkomende met dc Chinezen, doch dapper
en krijgsziichtig , ondereen' onbeperkten monarch of keizer ;
S) Siam e. 38,000 v. m. groot, mot bijna 3 mill, inwoners , Bud-
dhisten , van Mongoolschcn oorsprong, cn onder eenen onbe-
perkten alleeuheerscher ; A) Anam, c. 17,000 v. m. groot, met
c, 20 mill, inwoners, Buddhisten, aan de kasten grootendeels
Chinezen, in het inwendige des lands ten deele ruwe, onaf-
hankelijke bergbewoners, doch overigens onder eenen onbe-
perkten alleeniieerscher ; 5) Malacca, c. 2700 v. m. groot,
met c. 1 mill, inwoners , Mohammedaansche Maleijers , als zee-
vaarders en zeeroovers bekend , in verscheidene stammen ver-
deeld, en onder eigene hoofdelingen.
Vmmerapura , aan de Irawaddij (c. llSVa'' L. en N. B.) , de
voormalige hoofdstad vart Birnïa , met c. 100,000 inw. — Ava , ins-
gelijks aan de Irawaddij (c. 113'/2° L. en 22^3° N. B.) , de tegen-
woordige hoofdstad van Birma , met c. 30,000 inw. — Bancasey of
Bankok, aan de Menara, (c. 119° L. en 13'/»° N. B.) , de zetel des
konings van Siam , met c. 100,000 inw. — Siyothya , op een eiland
in de Menam (c. 119° L. en 14Vu° N. B.) , de eigenlijke hoofdslad
van Siam , met c. 120,000 inw. — Bac-Kinh of Kescho , aan de
Songkoi (c. 123° L. en 21° N. B.) , de oude hoofdslad van Anam,
met c. 40,000 inw, — Phvxuan, nabij de Chineesche zee (125V«.° L.
en 16^3° N. B.) , de zetel des keizers van Anain , met c. 100,000 inw.
en eene zeer merkwaardige vesling. — Voorts vindt men in Anam nog
Cainbodscha of Luweck , en Saygon , eene aanzienlijke handelstad ; de
belangrgke havenstad van Sincapore , enz.