Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
353
Tnng, welke eehter beide onder het toevoorzigt der Chinezen
stnan. — 6) But an, c. §000 v. m. groot, bevat e. 2 mill,
inwoners, onder de heerschappij des Dharma-Lania, als
wiens plaatsvervanger de Oeb-Raja regeert. — 8) Korea, o.
7400 V. m. groot, bevat c. 13 mill, inwoners, die in aard,
aanleg en beschaving naauw met de Chinezen verwant zijn ,
zich met landbouw, doch vooral met zijdeteelt bezighouden ,
en door eencn van China afhankelijken koning geregeerd
worden (Buddhismus). — 8) De Likeio-Archipel, c. 436
V. m. groot, met 500,000 inwoners, van Japanselicn en
Koreaanschen oorsprong, onder eencn koning , die aan China
en Japan cijnsbaar is (Buddhismus).
Peking, in het N. O. van China (c. 134Va° L. en N. B.), de
hoofdstad van het geheele rijk en de grootste slad van de gansche aar-
de, met c. 2 mill, inwoners, breede en regie slraten , en prachtige tem-
pels en paleizen. — Nanking, aan den Blaaiiwen stroom (c. 136V'i" L.
en 42° N. B), de voormalige hoofdstad, met c. l mill, inwoners, ve-
le prachtige paleizen , den beroemden porceleinen toren, enz. — Kanion,
aan de golf van Macao (c. 131'/*^ L. en 23^2'^ N. B.), de voornaamste
zee- en har.delslad, met c. 800,000 inwoners. —Voorts Mukden of Schin-
yking de hoofdstad van Mandschurie; Dschehol, Kurao, en Schatsu,
de voornaamste plaatsen van Mongolië,- Ilavii Guldja, Kuschgar ea ïar-
kand de aanzienlijkste steden van Klein-BucharijeLassa de hoofdstad
van Tibet en de zetel van den Dalai-Lama, en Tissu^Lumhu, de zetel
van den Bogdo-Lama; Tassisudon de hoofdstad van Butan; Kingkitao ^
de hoofdstad van Korea; Kintschiu, de lioofdstad van den Likcio-Ar-
chipel, enz.
i A P A IT.
(c. 147® — 177® L. en 30® — 48® N. B.)
Japan, eene groep eilanden , gelegen ten Z. O. van Mand-
schurie en Korea , en omgeven door de Japansche zee en
den Grooten oceaan, is c. 12,000 v. m. groot, en bevat c,
80 milL inwoners, die, van Mongoolschen oorsprong, den
Chinezen, in het bijzonder den Koreanen zeer gelijkende
zijn, vooral zeer vlijtig, beschaafd en kunstvaardig, doch
minder hoogmoedig en bedriegelijk. De Japanezen drijven