Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
376
aan (of de Ochotkischc, de Japansehe, de Gele en de Chi-
neesche zee), Achter- en Voor-Indie, Afghanistan , Tartarije
en Asiatisch Rusland, en is c. 230,000 v. m. groot. —Vroe-
ger bestond er de heerschappij der eigenlijke Mongolen , doch
sedert 1644 van de Mandsehn-Mongolen, welke een onbe-
perkt despotismiis is.—r Het bevat, behalve het heerschende
land, het eigenlijke China, drie onderworpene provinciën:
Mandschurie of Aniurland, Mongolië ca Tiirfan of Klein-
Bucharije, en vier cijnsbare gewesten : Tibet, Butan, Korea en
de Likeio-Archipel. Het gezamenlijk getal der inwoners be-
draagt e. 333 milioenen.
1) Het eigenlijke China is c. 6S,000 v. m. groot, en bevat
c. 300 mill, inwoners, van den Mongoolsciiea stam. Zij xijn
zeer vlijtig, doch tevens zeer kleingeestig , achterhoudend,
bijgeloovig , sterk gehecht aan het oude , slaafseh tegen hunne
meerderen, doch hoogmoedig jegens hunne minderen, en
vooral zeer bedriegelijk. Er wordt een sterke landbouvr en
veel visscherij gedreven, en er heerscht eene uitstekende
nijverheid en eon bloeijende binnenlandsche handel. Als
volksgodsdienst hcerscht in China het Buddhismus, in vier
hoofdsecten, volgens de leerstellingen van Kon fu-tsee (Con-
fucius) , van Laokiun, van Fo en het Lamaismus, dat de
godsdienst van het hof is. Zeer bijzonder en merkwaardig
zijn de Chineesche spreek- cn schrijftaal , bouw- en schilder-
kunst , lagere en hoogere scholen, en andere, vooral we-
tenschappelijke inrigtingen. — 2) Mandschurie of Amurland,
ook Tunguzie genoemd , is c. 34,000 v. m. groot , en bevat
c. 2 mill, inwoners, meerendeels ruwe visschers cn nomaden
(Buddhismus). — 3) Mongolië is c. 90,000 v. m. groot, en
bevat c. 3 mill, inwoners, insgelijks meerendeels nomaden
(Lamaismus). — i) Turfan of Klein Bucharije, c. 24,000
V. m. groot, heeft c. 1 mill, inwoners , meerendeels handel-
drijvende Tartaren (Lslamismus). — S) Tibet, c. 23,000
V, m. groot, bevat c. 12 mill, inwoners, in verscheiden
bijzondere staten , onder de hierarcliie der Lama-priesters ,
in het bijzonder van den Dalai-Lama, den hoogsten, zelfs
goddelijken priester , en den Bogdo-Lama , den tweeden in