Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
351
Kelaty tussclien het Brahoe- e» het Wushuti-gebergte (c. 83'^ L, en
29° N. B., de zetel van den chan, met c, 20,000 inwoners, — Hydrahat
aan den Indus {c. 86Vi° L. en 25Vi° IN. B.), de hoofdslad van Sind,
met c. 20,000 inwoners. — T'attah of Sind, aan de monding van den
Indus Cc. 87° L. cn 24%° N. B.) , met c. 20,000 inwoners. —
schi y aan de Arabische zee (c. 85° L. en 55° N, B.), eene havenstad,
met e. 12,000 inwoners, cn eenen icvendigen handel , enz.
TDRKEST\N OF TARTAR IJ E.
(c. L. en 50^ N. B.)
Turkestan of Tartarije ook Dsehagatai genoemd, wordt
begrensd door As. llusland, het Cliiueesehe rijk, Afghanis-
tan, Iran en de Kaspische zee, cn is c. 33,000 v. m. groot.
Het getal der inwoners bedraagt e. 6 mill., voornamelijk Tar-
taren, welke deels een zwervend herdersleven leiden, deels
gevestigde woningen hebben en zich met landbouw, veefok-
kerij , handwerken en handel bezig houden. Behalve de no-
madenhorden, worden er drie onafhankelijke staten gevon-
den, ieder door eenen chau geregeerd, 1) Buchara oï üshe^
Ais^a«(Groot-Buchanje), het Z, O. deel des lands ; 2) Ckokand^
het O. gedeelte van het binnenland; 3) Chiwa, het Z. \V.
deel, ten Z. van het Aral-meer. Het Islam is de genoegzaam
algemeen heerschende godsdienst.
Buchara, tusschen de Amu en den Ala-Tagh Cc. 82° L. en 39Vj° N.
B.), de hoofdslad van Usbekistan, mei c. 150,000 inwoners, en eenen
gewigtigen handel. — Samarkand, in Usbekislan, aan dc Zerafschan Cc.
85° L. en 39'/»° N. B.), eens de zclel van Tamcrlan, met c. 50,000 in-
woners, eene hoogeschool, verscheiden fabrieken, en eéh'aanzienlijken
handel. — Chokand , aan de Syr (c. 88° L. en 407«. N. B. de hoofdstad
van Chokan, met c. 6000 huizen. — Taschkend, tusschcn de Syr en
den Ala-Tagh (c, 87%° L. cn 42° N. B.), eene aanzienlijke handelstad
in Chokand, met c. 3000 huizen. — Chiwa , aan de Antu-Deria (c. 77° L.
en 41V2° N. B.) , de hoofdstad van Chiwa met c. 10,000inwoners, enz.
'1!
I
I .1
li M
nST CUINËESCnE RIJK.
(e. 88°—162" L. en N. B.)
Het Chineesche rijk wordt begrensd door den Grooten oce-