Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
350
ArOHABISTAR.
(c. 76Vsr—847»° L. en 27Vi -38^ N. B.)
Afghanistan wordt begrensd door Klein-Tibet, Hindostan,
Beludschistan, Iran en Tartarije, en is c. 16,S00 v. ni. groot.
Dit land, vroeger een deel van Perzie, wordt geregeerd
door eenen schach, chan van Kabul genoemd , dis echter slechts
eene beperkte magt heeft. Het getal der inwoners bedraagt
c. 10 mill., voornamelijk Afghane.!, alsmede Perzen , Usbeken ,
Turkomannen, Joden, Armeniers, Hindoos, enz.De Afghanen zijn
krijgs- en roofzuchtig van aard, doch tevens gastvrij en zon-
der val.schheid. Zij leven voornamelijk van den landbouw,
en, als nomaden, van de veefokkerij , doch heerscht er,
even als in Perzie, veel nijverheid, en wordt er tevens een
gewigtige handel gedreven. Do Afghanen zijn Sunnitische
Mohannncdancn.
Kabul, aan de Kabul, nabij den Paropamisus (c. 86° L. en 34'A°
N. B.) , de hoofdstad , mei e. 80,000 inwoners. — Kaschmir of Seri-
nagur , aan de Iliyliim en het llimelalja-gebergte (c. 92V»° L. en 34Vi°
N. B.) , met e. 20,000 inwoners, waar de beroemde schawls vervaar-
digd worden. Voorts Pischaur , Kandahar en Herat, elk met 100,000
inwoners.
BELDDSCniSTAN.
(C. — 90° L. en 23'/j" — Sl'/ï" N. B.)
Beludschistan wordt begrensd door Hindostan, de Arabi-
sche zee, Iran en Afghanistan, eu is c. 9100 v. m. groot.
Vroeger mede een deel van Perzie, wordt het thans door ver-
scheiden stamvorsten geregeerd, die echter gezamenlijk on-
der den ehan van Kelat staan, hun gemeenschappelijk doch
sterk beperkt opperhoofd en aanvoerder in den krijg. In het
O. gedeelte , het landschap Sind, heerschen twee magtige vor-
sten , Umirs genoemd, die gemeenschappelijk den troon be-
zitten. — Het getal der inwoners bedraagt c. 3 mill., ten
deele Beludschen, ten deele Brahoos , de eersten woest en
roofzuchtig, de laatsten zachtaardig en vreedzaam, beide mee-
rendeels nomaden en Sunnitische Mohammedanen.