Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
348
33Va° N. B.), eene bloeijende fabriek- en handelstad, met c. 150,000
inwoners. — Voorts Haleb of Jleppo, met 200,000 j Bagdad, met
90,000; Tokat en Haumh, elk met 80,000; Erzerum en Mosul, elk met
70,000; Karaldssar , Skutari en Basra of Bassora , elk met 60,000;
Kutajak , Brussa , Jsscheker en Dlarbekir , elk met 50,000 ; Guselhissar,
Konjah en Tarsus , elk met 30,000 j Angora en Soliman of Jerusalem ,
elk met 20,000 inwoners , enz.
AEABISTAN.
(c. 59° — 78V2° L. ea 12Vs° — 3572^ N. B.
Arabistan of Arabie wordt begrensd door Asiatisch Tur-
kije, de golf van Perzie, de Arabische zee, de Roode zee,
de landengte van Suez cn de Middellandsche zee, en is bij-
na 50,000 V. in. groot. Het bevat verscheiden onafhankelij-
ke staten en zwervende volkeren; een deel der W. kust,
vroeger Turksch gebied, staat thans Oïider Egyptische heer-
schappij. De bijzondere deelen zijn: 1) ïledschas , het mid-
delste gedeelte der W. kusten, onder Egyptische opperheer-
schappij, 2) lemen, het Z. deel der W. kusten, hetwelk
verscheiden onafhankelijke ataten bevat, onder welke het ko-
ningrijk Szanna het magtigste is; S) Nedschcd, het onbeken-
de binnenland, bet standand en de hoofdzetel der magtige
Wechabiten of Wahabiten ; 4) Oman , het N. 0. kustland , door
onafhankelijke scheiks geregeerd ; 5) Iladschar , het Z. O, kust-
land , onder de heerschappij der Wechabiten. liet getal der be-
volking bedraagt e. 12 mill., welke ten deele vaste woon-
plaatsen hebben en voornamelijk van den handel leven, Fellahs
genoemd, ten deele een zwervend leven leiden en zich met de
veefokkerij, hot vervoer vau waren (karavanen) of met roo-
verij bezighouden; deze laatsten, Beduinen genoemd, staan
onder eigene scheiks (adelijken) of emirs (vorsten). De be-
schaving der Arabierenis, vooral bij de Beduinen, zeer ge-
ring. De heerschende godsdienst is het Islam.
Mekka, nabij de Roode zee (e. 58° L. en N. B.), dc hoofd-
plaats van ïledschas , met c. 35,000 inwoners , de heilige stad der
Mohammedanen , Mohammeds geboorteplaats. — Dsohidda, aan dc
Roode zee (c. 57° en llVa" N. B.) , de haven van Mekka , met c.
40,000 inwoners, en eenen gewigtigen handel. — Maskate, aan de