Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
346
Het bestuur is in handen van eenen president en eene ver-
gadering van afgevaardigden. De zeven grootere eilanden zijn :
1) Corfu, c. 11 V. m. groot, met e. 50,000 inwoners, 2)
Paxo, 3) Santa Maura, -4) Cepbalonia , c. 16 v. m. groot, met
c. 50,000 inwoners, 5) Theald of ïtholva , 6) Zante , e. 3 v. m.
groot, met e. 40,000 inwoners, en 7) Cerigo, e. 4 v. m.
groot, met c. 8000 inwoners. Zij bevatten e. 200,000 inwoners ,
die meerendeels Grieken, doch ten deele ook Italianen of Joden
zijn. Er heerscht in bet algemeen meer beschaving, dan in
Griekenland, alsmede grootere nijverheid en levendigheid; voor-
al wordt er een sterke zeehandel gedreven. De hoofdbezig-
heid des volks'is overigens de veefokkerij, doch worden er
ook vele zuidvruchten , wijn , rozijnen , korinten , olie , zijde,
honig, zeezout, zwavel, aardpek, enz. gewonnen.
Corfu , op het eiland van denzelfden naam (c. 38Vs° L. en 39%''N.
B.) , de hoofdstad, met e. 16,000 inwoners, eene hoogeschool, een'
gewigtigen handel, enz. — Amakuki , de hoofdstad van Santa Maura (c.
SSVs" L. en 38'/3° N. B.), met c. 5500 inwoners. — Lixuri, op Cepha-
lonia CC' 38%® L. cn 38V5° B.), meto. 5000 inwoners enz.
AZIE.
ASIATISCn RUSLAND.
(c. 53^—208® L. en 38°—78® N. B.)
Asiatisch Rusland, hetwelk geheel Noord-Azie beslaat,
wordt ten Z. begrensd door Asiatisch Turkije, Perzie, Tar-
trtrije en het Chineesche rijk , en is c. 230,000 v. m, groot.
Dit uitgestrekte laiïd is, sedert delfi^eeuw, langzamerhand
onder de heerschappij der Russen gekomen, en bestaat thans
uit Siberie, Caucasie en de Kirgisen-steppe. Het heeft maar
eene bevolking van c. 6,000,000 inwoners, meestal slechts
ruwe visschers, jagers en nomaden, welker godsdienst ten
deele het Schamanismus , ten deele het Lamaismus , ten deele
het Islamismus, of de leer van Mohammed is. Alleen de Eu-
ropeanen , die zich aldaar gevestigd hebben , houden zich met
den landbouw, den handel , en vooral met den bergbouw
bezig.