Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
345
incene volksbesehiiving. Er heerscht tot dus verre in Grieken-
land nog slechts weinig nijverheid, docli wel een levendige
zeehandel; de hoordbezigheden des volks zijn overigens de
landbouw en de veefokkerij. Ook worden olie, vvijn , boom-
wol, honig, was en zuidvruchten gewonnen.
Sctines, Athïniah of Athene , nabg de golf van Aegina (c. 4lVi»° L.
en 33'' N. B.) , de hoofdstad (sederl 1835) , met c. 15,000 invvoners,
de Akropolis , en vele ruïnen uit de oudheid. — Nauplia of Napoli
di Humania , aan dc golf van denzclfden naam (c. 40Va° L. en 377"°
N. B.), met c. 10,000 inwoners, eene goede haven en eene cita-
del, — iV/s/ra, nabij de Basiliapotamo (4oVi° L. en 37Ve° N. B,) met
c# 12,000 inwoners, en de overblijfselen van het oude Sparla. —
Egrihos of Negroponte, op het eiland van denzelfden naam Cc. 417^° L.
en 38V>° N. B.) , met c. 6,000 inwoners.— Tripolizza, in Arkadie (c.
4OV12O L. en 37^/2° jV. B.), vroeger de hoofdslad van Morea, metc.
10,000 inwoners. — Livadia, nabij de fllavronehr Cc. 40V3° L. en 387»°
N. B.) met c. 6,000 inwoners. — Patras of Baliahara , aan de golf van dien
naam Cc. 39V2ü L. en 38'N.) , metc. 7,000 inwoners. — Argos, aan
de golf van ïNapoli di Bomania (c. 40Vs" L. en 37V3" N. B.), met c.
2000 inwoners. — Modon, eene zeestad Cc- 3973^ L. en 367- N. B.),
met c. 7000 inwoners. — Koron, aan de golf van dien naam Cc. 39V5®
L. en 36V4° N. B.) , met c, 6000 inwoners. — Thioia of Thehae Cc.4P
L. en 38'/2° N. B.), met c. 3000 inwoners. — Navarino , bevestigde zee-
stad, aan do golf van dien naam Cc. 39*^3° L. cn 36'Viï" N. B.), dc
groolste haven van Morea , met c. 5000 inwoners. — Voorls Salona ,
mei 4500 j Lepanto, met 4200 ; Kordos of Corinthe , met 4000 ; iMuina ,
met 3000 j Kalavrita , met 2500 inwoners , enz.
DE lONÏSCnE EILANDEN.
(C. —§82/3" L. B. —395/6° N. B.)
De zeven grootere en eenige kleinere eilanden, gelegen in
de Ionische zee, langs de kusten van Albanië, Livadie cn Morea,
maken een op zich zelf staand gemeenebest uit, hetwelk c. 47
V. m. groot is. Deze eilanden stonden tot 1792 onder de
heerschappij der Venctianen. Zij vormden in 1300 het ge-
meenebest der Zeven eilanden, werden in 1807 aan Frankrijk
afgestaan, en in 1814 weder een vrije staat, onder de bescher-
ming van Engeland, hetwelk cr eenenoppercommissarisheeft.