Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
344
fabrieken. — Sophia , nabij de Isker (c. 4tlV«® L, en 42Vs°]V, B.), mei c,
50,000 inwoners. —Bucliarest, aan deDumbowil8a(c. 43^/*° L, en 43'/s®N.
BO) de hoofdstad van Wallachije , met c. 60,000 inwoners. — Jassy , aan
de Bachlui (c. 45Va" L. cn N. B.), de hoofdstad van Bloldavie,
met c. 30,000 inwoners. — Belgrado, aan den Donau en de Sau (c.
38V«° en N. B.), de hoofdstad van Servie, met c. 30,000 inwo-
ners, — Voorls Bodcsto , met 40,000; Seres, Janina en Bustsckuk, elk
met 30,000; ff iddin , mei 2^,000; Jenischehr of Lajnssa , Sistew , Schum-
na , Bahaiogi en Silistria , elk met 20,000; Kandia, Varna en Ba7ijaluka,
elk met 15,000 inwoners, enz.
GKIEKENLAND.
(c. — L. en gÖVs^ — SBVe' N, R.)
Griekenland, begrensd door de Aegaeisehe zee, de Mid-
dellandsche zee, de Ionische zee en Turkije, bestaat
uit het Schiereiland Morea, oudtijds de Peloponnesus ge-
heeten , uit Livadie, hetwelk het oude Attica, Boeotie,
Doris, Locris, Phocis, Acarnanie en ^tolio bevat, en
uit de eilanden Negroponte, Skyro, Andro, Tine, My-
kone, Naxia, Paro, Milo , Hydra, Spezzia , Poros , Aegi-
na , Salamis, enz., en is c, 7G6 v. in. groot. — De nako-
melingen der oude Grieken, sedert 1433 onder de heerschap-
pij der Turken, stonden in 1821 op; zij verklaarden zich
onafhankelijk in 1829. Er heerschte voorts eene republikein-
I, sche regeringsvorm; het bestuur was in handen van het Pan-
' hellenion, met eenen president aan het hoofd, en ver-
^ der de magt bij een congres van volksafjgevaardigden. Se-
! dert 1832 echter is prins Otto van Beijeren koning. — Het
^ bevat c. 1 mill, inwoners, genoegzaam alle Grieken, wel-
ke tot de zoogenaamde Grieksche kerk behooren , en eene eigene
taal, het nieuwe Grieksch, spreken. De tegenwoordige Grie-
ken zijn ten gevolge der verdrukking, welke zij ondergaan
hebben , zeer laag gezonken : zij zijn over het algemeen on-
wetend , valsch, boosaardig, twist-, roof- en wraakzuchtig ,
doch hebben zij eenen goeden aanleg, en in den laatsten tijd
zoowel naar wetenschappel^ke kennis gestreefd , als naar alge-