Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
343
verachters van al wat vreemd is , hebzuchtig , en wreed in
hun bijgeloof en geestdrijverij. De wetenschappelijke be-
schaving is nog zeer gering, en velen zijn zelfs nog weinig
raeer, dan woeste roovers. — Er heerscht binnen 's lands
weinig verkeer, terwij! bij gebrek aan goede wegen de wa-
ren door karavanen vervoerd moeten wordeu , doch eene le-
vendige nijverheid in weverijen, leerlooijerijen , verwcrijcn,
en de vervaardiging van metalcFt werken , alsmede een zeer
aanzienlijke zeehandel, die echter voornamelijk iu de han-
den der Franken, Armeniers en Joden is. Overigens zijnde
hoofdbezigheden der inwoners de landbouw en de veefokke-
rij ; ook wordt er veel olie, boomwol, tabak, wijn (in Mol
davie en op de eilanden) honig en zijde, alsmede meniger-
lei edele cn onedele metalen , marmer, zout, enz. gewon-
nen. — Turkije wordt verdeeld in vier onmiddelbare pro-
vinciën : 1) het Ejalct Rumuli, 2) het Ejalet Bosna (welks
stadhouder Beglerbeg heet), 3) het Ejalet Dschesair, d. i.
dat der eilanden of van den Kapudan Bassa , en 4) het Eja-
let Kirid (Kandia) ; en in drie middelbare provinciën : I)
Servie, sedert 1815 met een eigen bestuui', aan welks hoofd
vorst Milosch staat, 2) Wallachije, en 3) Moldavië, beide
door eenen hospodar bestuurd en onder Russische bescherming.

Consiantinopel of Stamloul, aan den Bosporus (c. L- en 41° W,
B.), de hoofdstad, met c. 600,000 invvone.-s. Meest merkwaardig zijn
de haven, het serail, de Sopliia-en andere moskeen, de hospitalen,
de Christelijke kerken, de basars, de Almeidan, de oude cisternen , de
voorsteden Pera , Tophana, Galata en Fanal, de handel, enz. —Adri-
anopel, aan de Maritza (c. 44'/^° L. en N. B.), mei c. 100,000
inwoners. Meest merkwaardig zijn: de groote moskee, de zydeweverij-
en , de handel met opium en rozenolie , enz. — Filibe of Philip po polis
aan de Maritza (c. 42'/5'' L. en 42'/ii° N. B.) , mei c 100,000 inwoner»
vele lakenfabrieken , en sterken rijslliandel. — aan de straal der
Dardanellen , met c. 80,000 inwoners. — Kirkekklesic of Kirkkilisa aan
de Bujukdere (c. 44^/'.° L. en ]N. B.) , met c. 80,000 inwoners, en goe-
den wijnbouw.—Salonichi, aan dö golf van denzelfden naam (c. WU^'h,
en 40^5° N. B.D, met c. 70,000 inwoners, - verscheiden fabrieken, en
een' aanzienlijken handel, — Sarajewo Bosna^Seraj , aan de Bosna Cc.
36Ve° L. en 43'Vu® N. B,), met c. 60,000 inwoners, ijzergroeven , en