Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
342
lurg ^ IVologda , Vstug-lVeliki, Taganrog en Cherson , elk mei 14,000 i
Heising fors , Ahjerman en Ismaël, elk mei 13,000 , Smoknsk , Pultawa ,
Kislar , Wiasma , Pleskow , Nischrii-Newiansk , Kostroma , elk met
12,000; Fernau y Pensa, Bender, Pleskow , JSikolajem , Schitovdr,
Baktschisarai, Tschernigow en Dorpat, elk mef 10,000 inwoners, enz.
Buitenlandsche hezittingen. Behalve Polen en Asialisch Rusland , hel
meest N. AV. gedeelte van N. Amerika, c. 20,000 v. m. groot met c,
50,000 inwoners.
T ü R K IJ E.
(c. 3375" — 47Vs L. en 39° — ^SV^^N. B.)
Turkije wordt begrensd dooi- Rusland, de Zwarte zee, de
Aegaeische zee, Griekenland, de Adriatische zee en Honga-
rije (Dalmatie, Croatie, Slavonie en Zeverbergen) , en is c.
9,000 V. m. groot. — De Turken, naauw^ verwant met de
Asiatische Turkomannen, traden in de vijftiende eeuw in
Azie als veroveraars op, drongen in 1335 in Europa, en
vernietigden het oude Grieksche keizerrijk, door de verove-
ring van Constantinopel, in 1453. De regeringsvorm is vol-
strekt despotisch. De keizer wordt sultan of groote beer
genoemd; zijn hof de hooge porte, en de hooge raad de
divan; grootvisier , bassa's. De tegenwoordige sultan , Mah-
moud II, heerscht sedert 180B. — Het bevat c. 10 mill.
inwoners, ten deele eigenlijke Turken, ten deele Grieken,
Slaven (Serviërs, Bulgaren, Croaten , Bosniers) , Amanten,
Joden, Zigeuners, Wallachen, Moldaviers, enz. Hccrschen-
de godsdienst is de Mohammedaanschc, welke beleden wordt
door de Turken , de Amanten , de Bosniers, en ten deele
door de Bulgaren; de overige inwoners zijn Grieksche of
Armenische Christenen , of Joden. Alle dezo volkeren spre-
ken hunne eigene, bijzondere taal; dc hof-, geleerden- en
kerktaal, is do Arabische. De Turken verraden in allen
deele Asiatische zeden en gewoonten. Zij zijn overigens
van zeer edele ligchaamsgestalte, goedaardig en edelmoedig,
woordhoudend en oprcgt, ernstig , bedachtzaani, matig,
oerlicvcud en dapper , doch tevens gemakkelijk, trotsch ,