Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
341
sloten, de Isaaks- en de Kasanskerk, de admiraliteit met de dokken
de v\erk plaatsen en magaiijnen voor den scheepsbouw , het arsenaal, het
exercitiehuis, het keiz. opvoedingsinstituut, het vondclingshuis , het Ale-
xander-Newsky-klooster met vijf kerken , de beurs, en vele andere groole
en prachli^^e gebouwen; de hoogeschool, de academie van wetenschap-
pen, de bibliotheken, de museums, de sterrewacht, het paedagogisch
cenlraalinstiluut, het blinden-cn het doofslommeninsliluut, en talrijk«
middelbare en lagere scholen , in de meest onderscheidene vakken ; ve-
le fabrieken, in het bijzonderde keizerl. spiegel-, glas-, porselein-, en
tapijlfabrieken, de handel, enz. Nabg gelegen zijn de keizerl. lustslo-
ten Zarskoje- Selo, Gatschina en Katharina's hof, Le haven is in Kroon-
stad , ecne sterke vesting met c. 40,000 inwoners, eene groote krijgs-
haven, groole scheepswerven, arsenalen , enz. — Moskou, aan de Mosk-
wa (c. öS'/s'^ L. en ÖS'/'»® N. B.), de oude hoofdstad, ruim gebouwd,
grootendeels geheel nieuw, met c. 364,000 inwoners, en veie paleizen,
niecst merkwaardig zyn: het Kremlin, öf de oude burg, met een slot ,
kerken , kloosters en andere gebouwen ; bijna 300 kerken ; het vondelings-
huis, de beide bazars, het keizerlijk j)aleis, de Ileilandskerk , enz., dc
hoogeschool, de Godgel, academie, de ridderacademie, vele fabrieken in
en om de slad, dc handel, enz. TNabijgelegen zijn verscheiden groole
en gegoede dorpen , keizerl. sloten en prachtige landhuizen. — IUga ^ aan
de Duiia , nabij hare monding, met c. 58,000 inwoners, twee keizerl,
sloten en eenen ge\-vigtigcn zeehandel. —Kasan , aan de Kasanka , nabij de
Wolga (c. 67" L. en 55'/<.= N.B.), met 57,000 inwoners, eene hooge-
school , vele fabieken , en levendigen handel. — A7<?u;,aan de Dnieper
(c. 48° L. en 20^/5" N. B.), eene zeer oudo slad, met c. 40,000inwo-
ners, en een keizerl. slot. — Astrakan, op een eiland in de monding
van de AVolga (c. 66° L. en 467^° N. B.) , met c. 40,000 inwoners,
eene goede haven, verscheiden scheepswerven , vele segrijn-, leder-, zij-
de- en andere fabrieken , wijnbouw, zijdeteelt, zeehond- en vischvangst,
en ccnen aanzienlijken handel, vooral in pelterijen. — aan de
Zwarte zee (48V2° L. en 46V»° N. B.) , eerst voor 45 jaren gegrondvest ,
met c. 55,000 inwoners, eene vrijhaven , eene school voor Oostersche
talen , en eenen bloeijenden handel. — Tula , aan de Ussa (c. L.
en 547«.^ W. B.) , met c. 39,000 inwoners, verscheiden lalksmcllerijen
en ijzersmederijen , eene groote geweerfabi iek , enz. — Voorts Wilna ,
met 56,000 ; Orel, met 30,000 , Kaluga , Kursk , Tivcr cn Jaroslaw ,
eik met 25,000; JSischni-Nowgorod, Woro?iesch , Berditschew , Bjasati ,
Perm , Kitschenew , Moliilew en Simferopol, elk met 20,000 ; Arcuan-
gel cn Charkow, elk met 18,000 ; Tamlow , Reval , Simbirsk, Kaminiec,
Mitaueii Witebsk,e\k met 16,000; Bolchow, Uralsk, Saratow, ^owgorod ,
Torschok, Minsck en Nachitschewan , elk met 15,000 ; Abo , Jekaterinen^