Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
339
7000 ; Kalmar , met 5000 i Fahlun, met 4400 ; Wisby , Rurlsham , Vde-
walla, Land, ffesieras , Jönköping , Christianstadt, Ystadt, (jrebro, Liji-
köfiing en Landskroon, elk met 4000 inwoners enz.
Euitenlandsche bezittingen. Het West-Indisch eiland Barthelemy, c.
3 V. m. groot, met c. 18,000 inwoners.
R ü s 1 A N D.
(c. 38° — 84° L. en — 69° N. B.)
Rusland wordt begrensd door Azie , de Zwarte zee , Tur-
kije, Gallicie, Polen, Pruissen, de Oostzee, Zweden,
Noorwegen en de N. IJszee, en is c. 96,000 v. ni. groot.—
Voor 1000 jaren bestonden reeds de beide rijken Nowgorod
en Kiew. Het Christendom werd uit het Griek!,che keizerrijk
ingevoerd. Naderhand werden de beide staten vereenigd, en
verscheiden naburige landen veroverd, als Kasan inl3S2,
Astrakan in 13Si, de Oostzeelanden in 17^21 , Z. Rusland
van 177-5- tot 1792, de Poolsche gewesten van 1772 tot 1793
Koerland in 179-i , Finland in 1809, Bcssarabie in 1812,
enz. Sedert 1613 heerschtc het huis Romanow, en sedert
1762 dat van Holstein-Gottorp, De tegenwoordige keizer
Nicolaus regeert sedert 1825. — Het rijk is eene geheel
onbeperkte monarchie, en bevat: 1 Groot-llmland, 2 Kléin-
Rusland , 3 Finland , i de Oostzee-provincien , 3 We.9t- of
Poolsch Rusland , 7 Kasan , ca 8 Astrakan; het is tevens
verdeeld in 50 gouvernementen, liet getal der bevol-
king bedraagt c. 5-1 millioenen, welke tot twee hoofd-
stammen gebragt worden : Kaukasiers , 30 mill., en Mongo-
len , h mill. — A. Kaukasiers, 1) Slaven, -17 mill. ; a) Rus-
sen, 39 mill., b) Polen, 6 mill., c) Letten of Lithauwers
en Koeren, d) Serviers , Bosniers, enz. 2) Tartaren, in het
Z. en O., c. IV2 mill.; 3) Duitschers; ruim '/j mill.; -i)
Joden, c. Vï mill.; 5) Grieken, Walachen, Armeniers,
Moraviers , Zigeuners , enz. — B. Mongolen : 1) Finnen ,
ruim 3 mill. , als de eigenlijke Finlandcrs , de Laplanders,
de Esten , de Liven, de Baschkiren, de Kalmukken, de
Tchuwaschen , de Wogulen , dc Sirjanen , de Tscheremissen,
enz. , in het N. W. , O. en Z. O. ; 2) de Samojeden , in het
22*