Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
338
en matig, doeh beminnen zij den niterlijken glans, en heb-
ben eenen grooten nationalen hoogmoed; ook Avordt aan de
hoogere klassen afgunst en hebzucht te laste gelegd. — De
fabrieken zijn in Zweden menigvuldiger , dan in Noorw pgen,
doch nog niet van groot gewigt ; aanzienlijk is echter de
bereiding van potasch, pik, teer, zwartsel, balken en plan-
ken. Zeer gewigtig is de zeehandel, vooral met hout, ijzer
en koper , daar de bosschen (voornamelijk van eiken , beuken
en dennen) zeer uitgestrekt zijn, en er een sterke bergbouw
gedreven wordt (vOoral van ijzer, koper, aluin, vitriool en
steenkolen). In het Z. gedeelte v/ordt ook een aanzienlijke
akkerbouw gedreven , en in het algemeen eene sterke vee-
fokkerij (in het N. van het rendier), alsmede zeer veel vis-
scherij en jagt vooral op pelsdieren en watervogels. Het
land is verdeeld in drie hoofddeelen , eigenlijk Zweden , Goth-
land en Noordland, cn deze weder in 25 provinciën , lanen
genoemd.
Stohholm , aan de uitwatering van het Maelar-meer (c. 557"° L. en
59*'»° N. B.) , dc hoofdstad , met c. 81,000 inwoners , ten deele op
eilanden gebouwd, met fraaije straten en vele paleizen, ten deele door
rotsen , kanalen en tuinen doorsneden , met ellendige hutten en tus-
schen moerassen. Meest merkwaardig zijn: het slot, de ritterholms-
kerk, het arsenaal , het ijzermagazijn , de bank , de beurs , het doof-
stommen-en het blindeninstituut, de bibliotheek en andere inrigtingen
ter bevordering van kunsten en wetenschappen , de scheepswerven,
de haven , verscheiden fabrieken en de handel. Nabij gelegen zijn de
lustsloten Drottningsholm en Gripsholm , op schoone eilanden in het
Maelar- meer. — Golhenhttrg , nabij het Kattegat (c. 29V5'' L. en 56V»°
N. B.) , de tweede stad des rijks , met kanalen doorsneden , en met
c. 28,000 inwoners. Meest merkv^aardig zijn de haven , de citadel,
hel tuighuis , de beurs , de wetenschappelijke inrigtingen , de haring-
visscherij , eenige fabrieken en de sterke zeehandel. — Karelskroon ,
aan de Oostzee (c. SSVj® L. en SOV«.® N. B.) , de eerste krijgshaven ,
met c. 13,000 inwoners , uitmuntende dokken en scheepswerven , eene
citadel , een arsenaal , en eenen aanmerkelijken handel. NorkÖping ,
aan de Motala (c. 34° L. en 58'/»° N. B.) , eene gewigtige fabriek-
en handelstad , met c. 10,000 inwoners. — Vpsala , nabij hel Maelar-
meer (c. Söï/a'' L. eu 60° N, B.) , met c. 4500 inwoners, en eene
beroemde hoogeschool. — Voort« Gefieborg, mcl 8000 ; MaimÖ , met