Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
337
rendier, nlsniede van het Yslandsch mo9, getrokken wordt,
is genoegzaam bekend. Noorwegen is verdeeld in vijf stif-
ten: Christiania, Christiansand, Bergen, Drontheim en Noord-
land met Finmarken.
Christiania, aan den zeeboezem van denzclfden naam (c. 28V3° L.
en 60° N. B.) , de hoofdslad met c. 24,000 inwoners, een kon. slot ,
eene hoogeschool, een militair instituut, eenige fabrieken , en een'ge-
wigtigen handel. Voorls zijn merkwaardig de bank , de beurs, de
haven cn een groot naburig aluinbergwerk. — Bcrgm , aan de Noord-
zee (c. 23° b. en 60V3° N. B.) , met c. 23,000 inwoners , een slot ,
een museum , verscheiden fabrieken , eene goede haven , cn eenen uit-
gebreiden zeehandel. — Drontheim, aan den zeeboezem van denzelfden
naam (c. 21° L. 63Vz° N. B.) , de krooningsstad , meto. 13,000 inwo-
ners , een seminarium voor Laplanders , eene goede haven , en eenen
gewigtigen zeehandel. — Voorls Christiansand, met 8000; Drammen,
met 7800 ; Frcdorikshal met .5000 ; Kongsherg cn Stavanger , elk met
4000 inwoners enz.
ZWEDEN.
(e. 29° — 41V I- en bSV^" — 69" N. B.)
Zweden w^ordt begrensd door Rusland, de Bothnisehe
golf, de Oostzee, de Zond, het Kattegat en Noorwegen, en
is O. 8S00 v. m. groot. — Het werd in 1250, door ver-
eeniging met Gothland, een eigen zelfstandig rijk, in 1397
echter met Denemarken vereenigd: doch in 152^ , onder
Gustaaf Wasa , weder onafhankelijk. In 1731 kwam het huis
Holstein-Gottorp op den troon, en in 1818 de familie Ber-
nadotte. De tegenwoordige koning. Karei Johan XIV re-
geert sedert 1818. De Steuden bestaan uit ridders, geeste-
lijken , burgers en boeren. — Het bevat bijna 8 mill, inwoners,
van Germaanschen oorsprong, en met eene eigene taal, die
veel overeenkomst heeft met het Deensch en het Noorweegsch ;
zij zijn genoegzaam alle Lutheranen. In het N. worden
echter eenige duizend Finnen en Lappen gevonden, de eer-
sten meerendeels halve nomaden. De Zweden zijn welge-
bouwd en krachtig van ligchaam , vlug en helder van geest,
vrijheidlievend en dapper, ernstig en standvastig, spaarzaam