Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
359
(blond-harig) en vrij beschaafd volk, hetwelk het niet aan trouw-
hartigheid en dapperheid, maar wel eenigzins aan levendigheid
en werkzaamheid ontbreekt; ook zijn zij, meer dan goed is, ge-
neigd tot het aannemen van vreemde moden, gewoonten en ze-
den , tot zinnelijke levensgenot, en cn tot rang- en titelzucht.
De hoofdbezigheden zijn landbouw , veefokkerij (vooral van
runders en paarden), visscherij en handel.
Koppe?ihagen , op bet eiland Zeeland , aan de Zond (c. SO'A® L. en 55Va®
N. B.) , de hoofdstad, zeer fraai gebouwd , met c 120,000 inwoners ,
drie k'-n. sloten, Cliristiansburg, Bosenburg en Amalia's burg. Meest
merkwaardig zijn voorls : de citadel Frederiksh.aven , de Vrouwenkerk ,
de hoogeschool , de bibliotheek , hel nuiseum en andere inrigtingen
ter bevordering van kunsten en wetenschappen , hel doofstommen- en
het blindeninstituut, de hyven , het arsenaal , de scheepswerven , de
beurs, de bank , de fabrieken en de zeehandel. — Flcnslurg , aan eenen
engen zeeboezem (c. 27V6° L. en 54^0° N. B.) , met c. 16,000 inwo-
ners , verscheiden fabrieken , eene goede haven , en sterken zeehan-
del. — Sleeswijk, aan de Slei (c. 277-.° L. en 54' B.) , de hoofd-
stad des hertogdoms va:i denzelfden naam, met c. 11,000 inwoners ,
een groot krankzinnigenhuis , verscheiden fabrieken , en een* aanmer-
kclijken handel; hel slot Goltorp en hel Danewerk. — Voorts z/a/ior^ ,
Aarhuus , Odensee , UensingÖer en Rendslurg , elk met 7000 ; Randers
met 5000 inwoners , enz.
IJsland, hetwelk c. 1400 v. m. groot is, bevat c. 50,000
inwoners, van Germoanschen oorsjtrong, met ccne eigene
taal, en, ofschoon in behoefte levende, met velen aanleg
voor de letterkunde; alle Lutheranen, onder eenen bi-schop.
Zij drijven eene aanmerkelijke veefokkerij' en sterke vis-
scherij.
Reikiavik , aan de W. Z. W. kust (c. 355V4° L. en 6476° N. B.) ,
de hoofdslad , heeft c- ,500 inwoners. — Bessastadcr aan de Z. Z.
W. kust (c. 357'A° L. en 63^3° N.B.), bezit eene gymnasium met eene
bibliotheek.
Buitenlandsche hezittingen. In Azie: Trankebar met Dansborg, eeni-
ge faktorijen op de kust van Malabar en drie van de Wicobarische ei-
landen ; in Afrika: Chrisliansborg , Friedensboig , enz. in Guinea; in
Amerika : de eilanden St. Thomas , St. Croix , St. Jean , eeuige volk-
plantingen in Groenland , enz. ; te zamen c. 300 v. m. met c. 80,000
inwoners.