Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
333
inwoners, cn eonc Jcsuitenschool. — Voorls Stanislawow en Samhor,
elk me( 9000 j Przemysl, met 8000; Zloczow en Czernowitz , elk met
75'H): Jaroslav^ en Kolomaca , elk met 7000 inwoners , en/.
POLEN,
(o, L. en 50^—I5-;V2° N. B.)
Polen, hetwelk begrensd wordt door Rusland, Gallicie,
Krakau , Siie^ie en Pruissen , is thans c. 2300 v. m. groot.
Hetzelve had voormaals eene veel grootere uitgestrektheid,
cn werd bestuurd door eenen kiesbaren koning. Door ver-
deeling werd het oude Poolsche rijk echter vernietigd (1772 ,
1778 en 179oJ. Groothertogdom Warschau van 1807 tot 18U.
Als koningrijk Polen is het land sedert 181-4 ann den keizer
van Rusland onderworpen. Stenden tot 1830; opstand. Sedert
1832 is Polen eene provincie van het Russisch rijk, doch
met een eigen bestuur. Het bevat thans ruim A mill. inwo-
ners, meerendeels Roomsoh-Katholijken, doch ook vele Pro-
testanten, Grieken en Joden, alsmede Mohammedanen.— De
Polen, van Slavischen oorprong, spreken eene eigene volks-
taal , en komen in de uiterlijke levenswijze veelal met de Rus-
sen overeen, doch onderscheiden zich in aard, zeden en ge-
woonten aanmerkelijk van dezelve. Zij zijn van nature sterk
en behendig , zeer vrijheidlievend en trotsch op hun vaderland ,
dapper en edelmoedig , doch in het algemeen weinig bïïschaafd ,
twistziek, wispelturig en ligtziiinig. Üe hoofdbezigheden
zijn landbouw, veefokkerij, houthandel, wolweverij en ijzer-
werk er ij.
Warschau , aan den AVeichsel (c. 38' L. en 52Vio° N. ß.), de
hoofdstad , met c. 135,000 inwoners, waaroinler 33,000 Joden , een
kon. slot , vele paleizen , doch ook vele hutten, eene hoogeschool,
een doofslommeninstituut, drie openlijke bibliotheken , eene sterre-
wacht, talrijke fabrieken , en eenen sterken handel. Voorstad Praga
(bestormd in 1794 en 1831), — Voorls Lvblin , met 14,000 ; Kalisch ,
met 15,000; Plock , met 8000 ; 2amosc , Külcc, elk met 5000 ; Siedlec,
met 4000 inwoners , enz.