Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
332
N. B.) , mei c. 33,000 inwoners, aanzienlijke zeepzieclerijen en leer-
looijerijen , cn veel veefokkerij. — Szcgedln, in <le groote vlakte aan de
Theiss (c. 377'.° L. en en 46^3 DJ. B.), eene vesling , met c. 33,000
inwoners, sterke veefokkerij, soda- en zeepfahrijken , enz. — Voorls
Vaharsely , met 26,000 ; Wisknlch , met 22,000; Zombor, met 20,000;
Tieusatz y Schemnitz , Komorn, Erlau, Csaha, Agram, de hoofdstad van
Croatie , en Klausenburg , de hoofdstad van Hongaarsch Zevenbergen ,
elk met 18,000; Stuhlweisscnburg , Versecz , Groot-fFardein en Her man-
Stadt, de hoofdstad van Saksisch Zevenbergen , elk met 16,000 ; Raab ,
met 15,000 j Groot-KÖrÖs en Szarvas, elk met 14,000 ; Fiinfkirchcn ,
Oedenburg , Kaschan , Sizathmar en Temeswar , elk met 12,000 ; Weizen,
JScusohl , Eperies , Sziget, Essek , de hoofdstad van Slavonie, en
Maros-Vaharsely, de hoofdplaats van hel land der Szekler in Hongarije,
elk met 10,000 ; Zara , dc hoofdstad van Dalmatie , met 8000 inwo-
ners , enz.
GALLICIE.
(c. 46V/ — L. en — 50^3° N.B.)
Gallicie , begrensd door Rusland, Moldavië, Zevenbergen,
Hongarije, SHezie, Krakau en Polen, is e. lääO v. ni. groot.
Het is een deel van het voormalig Poolsche rijk , viel in 1772
aan Oostenrijk ten deel, en maakt thans, met Lodomirie en
de Bukowina (het meest Z. deel, hetwelk tot 1774 aan het
Turksehe rijk behoorde), een koningrijk uit, hetwelk zijne
eigene stenden heeft. Hetzelve bevat mill. inwoners,
welke grootendeels Poleuzijn, doch vermengd met Duitschers
Walachen, vele Joden, alsmede Grieken , Armeniers en Zigeu-
ners. De Roomsch-Katholijke is de hecrschende godsdienst.
De hoofdbezigheden der inwoners zijn de landbouw, de vee-
fokkerij (voornamelijk van paarden), de bergbouw (van zout,
vuursteenen, koper, ijzer en eenig zilver), de houthandel
en de bijeteelt.
Lemberg, aan de Pellew b. en 4978° N. B.) , de hoofdstad,
met c. 58,000 inwoners , (waaronder c. 20,000 Joden ,) eene hooge-
school , verscheiden fabrieken , en eenen aanzienlijken handel. — Brody ,
nabij de Russ. grenzen (c. 42'7"° L. en 50%° N.B.), de gewigtigste
handelplaats, met c. 20,000 inwoners, waaronder c. 16,000 Joden.—
Tarnopol, aan de Sereth (c. 437a° h. en 49% N. B.) met c. 11,000