Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
329
1) Het aardshertogdom Oostenrijk is c. 700 v. m. groot,
cn bevat c. 2,100,000 inwoners.
Weenen , aan den Donau (c. 34° h en 48V5° N. B.) , de hoofd-
stad, met c. 350,000 inwoners, 34 ruime en schoone voorsteden,
een zeer groot keizerlijk slot , de b«rg genoemd, met eene kostbare,
meer dan 360,000 boekdeelen groote bibliothe^^k , het palcis Belvedere
met eene uitmuntende verzameling van schilderijen , dc beroemde
Stephanuskerk , vele andere paleizen , den Prater , den Augarlen en
andere keizerlijke tuinen , eene hoogeschool , van welke bijzonder de
geneeskundige faculteit zeer beroemd is , en vele andere inrigtingen
ter bevordering van kunsten , wetenscliappen en menschenheil , ver-
scheiden fabrieken, eenen aanzienlijken handel , vooral op Turkije, en
oen' ijzerbaan naar Moravie. — Lïnts , aan den Donau (c- 31"/"° L.
en N, B.), eene aanzienlijke fabriek- en handelstad, met c.
20,000 inwoners. — Saltshurg , aan de Saltsach (c. 30V3° L. en kV/^''
N. B.), in eene zeer schoone streek , met c. 13,000 inwoners , en eenen
aanzienlijken dom. — Steier , aan de Ens Cc. 32V8° L. en 48'/ia° N. B.) ,
met c. I0,000*inwoner8 , en beroemde ijzer- en wapenfabrieken. — f^eu-
Stadt (c. 33Vc° L. en 47V5° N. B.) , met c 7000 inwoners. — Voorts
Hallein , met c. 6000 inwoners , enz.
2) Het hertogdom Stiermarken is c. 400 v. m. groot, en
bevat c. 900,000 inwoners.
Grätz, aan de Mur (c. 33%° L. en 47%2° N. B.) , de hoofdstad,
met c. 42,000 inwoners, en eene hoogeschool. — Voorts Marburg,
aan de Drau , met c. 4500 inwoners , ejiz.
3) Het koningrijk Illyrie is c. 320 v. m. groot, en bevat c.
1,200,000 inwoners.
Triëst, aan de Adriatisehe zee Cc. 3lVi° L. en 45V3° N. B.) , dc
hoofdstad des gouvernements van denzelfden naam , met c. 49,000 in-
woners , eene uitmuntende haven, eenen uitgebreiden zeehandel , en
verscheiden fabrieken. — Laibach, aan de Laibach Cc* 32V5° L. en
46'A20 N. BO , Je hoofdstad van Karinthie en Krain , met c. 12,000
inwoners. — Klagenfurth , in Karinthie (c. 32'' L. en 46^/5° N. B.),
met c. 10,000 inwoners. — Görtz, in Friaul , aan de Isonzo Cc. 3r''3°
L. en 45"/ii° iN. B.) , met c. 9000 inwoners. — Rovigno , in ïstrie ,
aan dc Adriatisehe zee (c. 3lVa'' L. en 45° N. B.) , met c. 9000 in-
woners , welke slad echter eigenlijk niet tot Duitschland behoort , even-
min als Capo d'fstria , met c- 6000 inwoners- — Voorts Villach , met
4600; fdria , met 4000 inwoners, enz.