Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
324
aantal Joden {e. 160,000). — Dc; inwoners houden zich,
nnar de onderscheidene gesteldheid der verschillende streken,
voornanjclijk bezig met den landbouw, en wel genoegzaam
overal, behftlve in de hoogere bergstreken , in welke daar-
entegen de bergbouw sterk gedreven wordt. Vlas wordt
vooral gewonnen in Silezie en Westfalen , tabak in de O.
provinciën , ooft langs den Rijn, en wijn insgelijks langs
den Rijn en aan de Moezel. De veefokkerij is nergens uit-
stekend ; slechts worden er vele zwijnen in Westfalen , veel
schapen in Saksen , veel ganzen ,in Pommercn, en veel bijen
in Saksen en Sizelie gevonden. Visscherij, vooral haring-
vangst , wordt sterk gedreven in de Oostzee. Zilver wordt
slechts gewonnen in Saksen en Westfalen , ijzer daarentegen
in alle gebergten des lands, zink in menigte in Silezie, lood
en koper in de Rijn-provincien cn Silezie, zeer veel zout in
Saksen, alnin in Brandenburg, steenkolen in overvloed in
Silezie. Saksen en aan den Rijn, turf in Pommeren en Bran-
denburg , cn hout in grooten overvloed bijna overal, doch
bijzonder in Silezie. Fabrieken worden voornamelijk gevon-
den in Silezie, Saksen, Westfalen, en vooral in de Rijn-
provinciën. De handel is, ook ter zee, in het algemeen
vrij levendig.
1) Brandenburg, c. 730 v, m. groot, met e. P/* «nill.
inwoners.
Berlijn, aan de Spree (c. 31° L. en 52V2° N. B.) , de hoofdstad
van het gansche rijk , eene ten deele geheel nieuw gebouwde en zeer
fraaije plaats , met c. 275,000 inwoners , een zeer schoon koninklijk
paleis en andere uitmuntende openbare gehouwen , verscheiden fabrie-
ken , eene hoogeschool, en vele andere inrigtingen ter bevordering
van kunsten , wetenschappen , en menschenheil. — Potsdam , aan de
Havel Cc. 30^/3° L. en 527^" K. B.), sciioon gebouwd , met c. 33,000
inwoners , vier kon. paleizen , waaronder Sanssouci , en het Marmer-
paleis , en vele andere merkwaardigheden. — Frankfort, aan de Oder
(c. 32V5° L. en 52'/3° N. B.) , met c, 22,000 inwoners , eenige fabrie-
ken , cn veel handel en scheepvaart. — Brandenburg , aan dc Havel (c,
30V5° L. en 52V6° N. B.) , met c. 15,000 inwoners , en eene ridder-
academie. — Voorts Prenzlau met c. 10,000 ; Landsberg , met 9700 j
Guben , met 8700 ; ISieuw-Buppin , met 8600 ; Spandau , met 7000 ;