Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
323
Hessen, enz. , in een oosteHjk cn een westelijk deel geschei-
den , welke in het geheel niet met elkander in verbinding
staan. Het westelijk deel, hetwelk de provinciën Westfa-
len , Gnlik , Kleef en Rerg , en Beneden-Rijn bevat, wordt
begrensd door Hanover, Lippe-Schauenberg , Lippe-Detniold ,
Brnnswijk, Hessen-Kassei, Waldeck, Hessen-ü.irmstad , Nas-
sau, Hessen-Homburg, Birkenfeld, Lichtenberg, Rijn-Bcije-
ren, Frankrijk, Luxemburg, Belgie en de Nederlanden. Het
oostelijk deel, hetwelk de provinciën Brandenburg, Pom-
meren , Saksen , Silezie , West-Priiissen , Oost-Pruissen , en
Posen bevat, wordt begrensd door Rusland , Polen . TCr.akau ,
G.allicie, Moravie, Bohemen, de Saksische, Schwarfsburgsche ,
en Reussischc staten, Hessen-Kassei, Anhalt, Brunswijk,
Hanover , Mecklenburg , en de Oostzee. — Het stamland is
het oude markgraafschap Brandenburg. Reeds in 162S
echter maakte zich markgraaf Albrecht tot hertog van Pruis-
sen. In 1648 werd Achter-Pommeren , Halberstadt en Minden
verworven, in 1066 Kleef en Mark, in 1668 Maagdenburg,
in 1720 een deel van Voor-Pommeren, in 1742 Silezie, in
1743 Oost-Friesland , in 1792 Ansbach en Baireuth , in 1772
en 179o de Poolsche gewesten , in 1803 Munster, Hildes-
beim , enz. , doch in 1807 gingen de provinciën ten W. der
Elbe en de Poolsciic bezittingen weder verloren. Do vredes-
bepalingen van 1814 en 1813 stehlen den tegenwoordigen
omvang vast ; met name verwierf Pruissen geheel Ponmieren ,
de Rijnprovinciën , het halve koningrijk Saksen en hot groot-
hertogdom Posen ; daartegen werden Hildesheivn , Oost-Fries-
land en andere gewesten , zoo als reeds in 1806 Ansbach en
Baireuth, afgestaan. Iedere provincie heeft (sedert 1824)
hftre bijzondere stenden , cn staat onder eenen opperpresi-
dent. De tegenwoordige koning, Frederik Wilhelm III,
regeert sedert 1797- — Van de gezamenlijke inwoners zijn
ongeveer twee derde deelen (c. 9 mill ) Protestanten
(Ev.ingclische Christenen); de overigen zijn Roomsch-Katho-
lijken (e. S mill.) , die zich voornamelijk Jtan den Rijn , in
Westfalen , Silezie en Posen ophouden ; ook bevinden zich
onder dezelve Mennoniten (e. 16,000), en een aanzienlijk
21*