Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
enz. bijgevoegd. De tegenwoordige omvang van Beijeren is
door het Weener congres vastgesteld. Dc magt des konings
is door die der stenden , welke gewigtige regten hebben,
beperkt. Sedert 1825, regeert koning Lodewijk. — Beije-
ren bevat bijna n»ill, inwoiïcrs, onder welke zich c. 3
mill, Katholijken, mill. Protestanten eu GO,000 Joden
bevinden. — Er wordt in de bergstreken van Beijeren
sterke veefokkerij gedreven , veel hoppe, tabak en wijn ver-
bouwd , en vele ooftboomen en ander liout gekweekt ; ook
de bergbouw maakt eene der hoofdbezigheden uit ; fabrieken
zijn er slechts in eenige streken in aanmerkelijk getal voor-
handen , cn ook handel wordt alleen in enkele steden van
aanbelang gedreven.
Manchcn , aan den Isar (c. 29>'' L. en 487«° N. iJ.) , de lic ofdstad ,
ten deele schoon en regelmatig gebouwd , met c. 75,000 inwoners ,
eene aanzienlijke hoogeschool , cn vele andere inrigtingen fer bevorde-
ring van kunsten cn wetenschappen. — Neurenlerij , aan de Pegnitz
(c. 28^''»° L. cn 4972° N. B.) , eene voormalige vrije rijksstad en van
oudsher beroemde fabriek- en handelplaats , met c. 40,000 inwoners. —
Augsburg , aan de Lech (c. 28V3° L. cn 48^3° N. B.) , eene voorma-
lige vrije rijkstad , met c. 34,000 inwoners , vele fabrieken cn eenen
aanzienlijken handel. — Hegenshurg , aan den Donau (c. 29'/3° L. cn
49° N. B.) , eene voormalige vrije rijkstad en van 1663 lot 1806 dc
zetel van den Duilschen rijksdag , met c. 22,000 inwoners , eene be-
roemde , 1091 V. lange brug over den Donau , goeden handel , en veel
scheepvaart. — Wurzburg, aan den Main Cc. 27^/s° L. en 49^/«»° N.
B.) , met c. 22,000 inwoners , een prachtig slot , en eene lioojjeschool. —
Bamberg , aan de Kegnilz t^c. 28'/s° L. en 49'/«° ]V. B.) , met c. 21,000
inwoners. — Furth, aan de Uednitz cn de Pegnitz (c- 28V3° L. cn
N. B.), met c. 14,000 ir.woners , veel nijverheid en fabrieken,
en eene Joodsche hoogeschool. — Ansbach , aan de Bezat c. 28'/'-° L.
en 4973 N. B.) , met c. 13,000 inwoners. — Baireuth , aan den Main
(c. 297^° L. en 49'Vi2° N. B.), met c. 14,000 inwoners. — Erlangen
aan de Regnitz (c. 2873° L. en 49% N. B.) , met c. 9,000 inwo-
ners. — Voorts Passau , Spïers, elk met c. 9000; Schwahach j Eich-^
si ädt, Rothenburg y Ingoist ad, Straubin g, Memmi.n gen , Arnberg, Nordlin-
gen tn Landshut, elk met c. 8000; Schweinfurt, Dinkelsbühl, Hofen
Neuburg y elk met c. 7000; Landau, Afschuffenburg, Tweebmggen,
Kempten cn ISotdlingen, elk met c. 6000 inwoners, enz.
34. Hohenzollern-Hechingen j een vorstendom, gelegen
21