Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
342
het kon. huis der Nederlanden, hetwelk zijn aandeel in 1815
tegen Luxemburg verruilde. Sedert 1816 regeert hertog
Wilhelm, met eene grondwet en Stenden. — Het bevat c.
■400,000 inwoners, onder welke zich e. 160,000 Katholijkcn,
cn S500 Joden bevinden. — Er heerscht veel nijverheid in
Nassau , welke zich de onderscheidene producten , welke het
land van allerlei soort voortbrengt, bestens ten nutte maakt.
Wiesbaden , aan den voet van den Taunus (c. 25"/iï° L. en 50V»°
N. B.) ; de hoofdstad, en tevens r»Ene beroemde badplaats, met c.
9000 inwoners. — Voorts Bibench , aan den Rijn , de gewone resi-
dentie des herlogs , met c. 3000 ; Limburg , met 2900 ; Montabaur ,
met 2500 ; Dillenburg , met 2400 ; Diets , met 2300 ; Weilburg, met
2100 ; Uerborn , met 2000 ; Usingen , mei 1800 ; Langenschwalbaoh ,
eene badplaats , met c. 1800 inwoners , enz.
§0. Luxemburg, een groothertogdom, wordt begrensd
door Rijn-Pruissen, Frankrijk en Belgie, en is c. 125 v.
in. groot. — Dit land , een oud Duitsch hertogdom, kwam
met het Bourgondisch rijk aan Spanje, in 1713 aan Oosten-
rijk , en in 1801 aan Frankrijk ; in 1813 werd het een Duitsch
groothertogdom , en met het koningrijk der Nederlanden ver-
bonden ; in 1830 vereenigde zich een groot deel met Belgie,
en volgens het in 1839 gesloten tractaat zal het Z. W. of
Waalsche gedeelte tot Belgie blijven behooren, en daarente-
gen het Nederlandsch deel van Limburg tot Duitschland gere-
kend worden en met het overige deel van Luxemburg het
groothertogdom uitmaken. — Het bevat c. 300,000 inwo-
ners, genoegzaam alle Katholijkcn. — Er heerscht weinig
beschaving en nijverheid, de hoofdbezigheden zijn linnenwe-
verijen en bergbouw.
Luxemburg, aan de EIts (c. 23%° L. en 49'/s° N. B.) , de hoofdstad ,
eu eene bondsvesting , met c. 11,000 inwoners. — Voorts Grevenmachern
mal 2000 inwoners , enz.
C. Zuidelijke groep.
31. Baden, een groothertogdom, gelegen tusschen Hes-
sen-Darmstad , Beijeren , Wurtemburg , Hohenzollern , Zwit-
serland en Frankrijk , bestaat uit het voormalige markgraaf-
schap Baden, den ouden Breisgau, een deel van het voor-