Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
316
Gera , aan de Elster (c. 29V3'^ L. en öOVa'^N. B.) , meL c. 9100 inw,
Schwartsburg-Sondershausen f een vorstendom, ten
deele door Pruissiseh Soksen , eji ten deele door de Saks.
hertogdommen omgeven, is e. IgV^ v. m. groot. Sedert 1784
regeert vorst Gunther Frederik Karei, en wol sedert 1831
met stenden. Het bevat e. 55,000, meestal Protestantsche
inwoners, die zich voornamelijk met land- en bergbouw bezig
houden.
Sondershausen, aan de Wipper (c. 2872° L. en N. B.) , de
hoofdplaats , niel e. 3800 inwoners. — Arnstadt, aan de Gera (c. 28V5°
L. en 50V8° N. B ) , met c. 5000 inwoners.
25. Schwarts^'urg-Rudolstadt, een \^orstpndom , insgelijks
ten deele door Pruiss. Saksen , en ten deele door de Saks.
hertogdommen omgeven, is c. 15^ v. m. groot. Sedert 1807
regeert vorst Gunther Frederik , met stenden. Het heeft c.
65,000, ook meestal Protestantsche inw^oners , die zich mede
voornamelijk met land- en bergbouw bezig houden.
Hndolstod , aan de Saaie (c. 29° L. cn ÖO'A® N. B.) , de hoofdstad ,
met c. 4500 inwoners. — Frankeiihauscn , aan de Wipper (c. 28^''«»''
L. en biy^" N. B.) , met c. 5000 inwoners.
26. Hessen-Darmstad , een groothertogdom , gelegen tus-
schen Hessen-Kassei , Beijeren , Baden , Rijn Pruissen ,
fiijn-Beijeren, Nassau, Hessen-Homburg cn Frankfort, is
c. 153 V. in. groot. — Het was voor 1806 een landgraaf-
schap en c. 130 v. m. grofjt , behoorde van 1806 tot 1813
tot het Rijn-verbond, cn werd in 1805, 1809 cn 1815 met
vele gewesten vergroot. I)e tegenwoordige groothertog , Lo-
dewijk II, regeert sedert 1830; hem ter zijde staan sten-
den. — Het bevat c. 784,000 inwoners, onder welke zich
c. 250,000 Katholijken, 120,000 Gereformeerden, 16,000
Joden, 1000 Mennoniten, en 3000 Franschen cn Waldcnsen
bevinden. — De nijverheid is hier grooter^ dan in Hessen-
Kassei , vooral heeft het N. gedfeelte vele weverijen en leer-
looïjerijen , en zeer gewigtig is het verkeer op den Rijn en
den Main.
Darmstad , aan de zoogenaamde landstraat (c. 26V2° L. en 49'^»° N.
B.) , de hoofdstad , eene ten deele zeer schoone plaats , met c. 23,000
inwoners. — Ments, aan den Rijn (c. 26^ L. en 50° B.) , eene