Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
314
het bijzonder zijne stenden heeft. Het is e. 46 v. in. groot,
en heeft c. 153,000 inwoners, alle van de Evangelische
kerk , behalve c. 12,000 Katholijken en 1200 Joden. Zij hou-
den zich meestal bezig met de veefokkerij en den bergbouw ;
ook heerscbt er in Gotha veel nijverheid.
Kolurg , aan de lts (c. L. en 50''»° N. B.) , de hoofdslad ,
met c. lO,OOÖ inwoners, het slot Elirenburg, eu fabrieken. Nabijgele-
gen is de vesting Kobtirg. — Gotha (c. 2373° L. en 50'Vi>° N. B.) ,
met c. 14,000 inwoners , het slot Friedenslein , fabrieken , handel, eene
beroemde bibliotheek , en andere wetenschappelijke inriglingen. — St.
Wendol Cc. wts° L. en 49>° N. B.), de hoofdplaats van Lichten-
berg , met c. 2000 inwoners.
20. Saksen-Altenburg , een hertogdom , gelegen tusschen
het koninkrijk Saksen , Reuss, Weimar en Pruiss. Saksen ,
is c. 24'/j v. m. groot. Hertog Frederik, tot 1823 hertog van
Hildburghausen, sedert 1780, met landstenden. Het heeft
c. 121,000 Protestantsche inwoners. De hoofdbezigheden
zijn landbouw, veefokkerij , en wol- en linnenweverij.
Altenlurg , aan de Pleisse (c. 30'/i2° L. en 51° K. B.) , de hoofd-
stad , met 14,000 inwoners, een groot slot, sterken graanhandel, en
verscheiden fabrieken.
21. Saksen, het koningrijk, wordt begrensd door Bran-
denburg, Silezie, Bohemen, Beijeren, Saksen-Altenburg en
Pruiss. Saksen , en is c. 272 v. m. groot. — Saksen , sedert
1422 een keurvorstendom, werd in 1808 een koningrijk, en
was toen c. 736 v. m. groot, met 2 mill. inwoners, doch
moest in 1815 zijne geheele N. helft aan Pruissen afstaan.
Thans regeert koning Frederik August, sedert 1836, reeds
mederegent sedert 1830; de koninklijke familie belijdt de
Roomsch-Katbolijke godsdienst. In 1831 werd eene nieuwe
grondwet ingevoerd. — Het bevat thans ruim IV2 raiH-
inwoners, onder welke zich ongeveer 30,000 Wenden, in
de Lausitz, 30,000 Katholijken, 1500 Hernhutters, en 1000
Joden bevinden. — Er hecrscht veel nijverheid in Saksen,
vooral in kanten, linnen en katoenen waren; zeer gewigtig
is ook de handel, inzonderheid te Leipzig.
Dresden , aan de Elbe (c. Sl'/s" L. cn 5lVi»° N. B.) , de hoofdslad ,
lecr schoon gebouwd , met c. 68,000 inwoners , vele bezienswaardig-