Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
313
ïiige voormalige kon. Saksische, Hessische en rrnissische
gewesten. Sedert 1816 zijn er Stenden ingevoerd. De te-
genwoordige groothertog regeert sedert 1828. Het is c. 67
V. m. groot, en bevat c. 2Ü,000 inwoners, alle Protestan-
ten, behalve e. 10,000 Katholijken , en 1800 Joden. Fabrie-
ken zijn er in Weimar niet van aanbehing, doch wel vele
wol- cn linnenweverijen ; in Eisenach daarentegen heerscht
meer nijverheid , welke vooral vele ijzer- , staal- , wol- ,
katoen , leer- en andere waren levert.
Weimar, aan de Hm (c. 29" !.. en 51° B.) , dc hoofdstad , met
O. 11,000 inwoners , en vele inrigtingen ter bevordering van kunsten
en wetenschappen. — Eisenach , aan de Nesse (c. 28° L. en
N. B.) , dc hoofdstad van het vorstendom Eisenach , met c. 93Ö0 in-
woners. Nal)ijgelegen is de beroemde Wartburg. — Jena , aan de
Saaie (c. L. en 50""»° N. B.) , met c. 5800 inwoners , en eene
beroemde hoogeschool.
18. Saksen- HJeiningen- Ilildburghausen , een hertogdom,
gelegen tusschen Beijeren , Koburg , Schwartshnrg, Alten-
burg, Reuss cn Hessen-Kassei, bevat de hertogdonmien Mei-
ningen en Hildburghausen, en het vorstendom Saaïfeld. Her-
tog Reinhard regeert sedert 1803, met stenden. Het is e.
V. m. groot en heeft c. 147,000 inwoners, genoegzaam
alle Protestanten. Er heerscht eene levendige nijverheid,
welke veel wollen, houten en ijzeren waren levert; ook
wordt er goede land- cn bergbouw gedreven , en veel hout
uitgevoerd.
Meiningen , aan de Werra (c. 28''»° L. en 50Vi2° N. B.) , de hoofd-
stad , met c. 6000 inwoners. — Uildburghavsen, aan dc Werra (c.
2875° L. en 50'/i2° N. B.) , met c. 3500 inwoners. — Saatfeld, aan
de Saaie (c. 29Vij'^ L, en 507a° N. B.) , met c. 4300 inwoners.
19. Saksen-lïoharg-Golha, een hertogdom , bestaat uit
drie deelen: 1 Gotha, omgeven door Pruissen, Weimar,
Schwartsburg, Schmalkalden en Eisenacli; 2) Koburg, inge-
sloten door Saalfeld , Beijeren . Hildburghansen, Pruissen en
Schauenburg; 3) Lichtenberg, in de Rijngewesten, tusschen
de Ardennen cn de Vogesen , begrensd door Meisenheim , Rijn-
Beijeren, lïijn-Pruissen en Oidenb. Birkenfeld. Hertog Ernst
regeert sedert 1808, terwijl elk der drie vortendommen in-