Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
308
Noordzee en Dcneniarlten , cn is c. 170 v. in. groot. — Hol-
stein is sedert 1773 eene provincie van Denemarken ; Lauen-
bnrg, voormaals aan Hanover belii>orcnde, werd in 1816
aan Pruissen , en door dit weder aon Denemarken afgestaan.
De koning van Bcnüirtarken, Frederik IV, regeert sedert
1808. Eene grondwet is beloofd. — liet heeft c. 360,000 in-
woners, onder welke zich c. 1000 Katholijken , 1600 Gere-
formeerden en Mennoniten, en 3000 Joden bevinden; alle
de overigen zijn Lutheranen. — Landbouw is de algemeene
bezigheid; slechts in weinige plaatsen zijn fabrieken; doch
ook handel en scheepvaart bloeijen.
GlücJi&tadt, aan de E!be (c. 2Vh° L. en 5375° N. B.) , de hoofd-
stad , met c. 5300 inwoners, — Altona , aan de Elbe c. 27^2° L. en
53^Ao N. B.) , nabij Hamburg , eene aanzienlijke handelplaats , met
c. 28,000 inwoners. ~ Kiel ^ aan de Oostzee (c. 27Vfi° L. en 5V/8° N.
B.) , met e. 11,000 inwoners , eene beroemde hoogeschool , een doof-
stommeninstituul , handel , fabrieken , enz.
6. ÏAiheck, Het gebied der vrije stad Lübeck , deels aan de
Trave gelegen, deels verstrooid in Holstein en Lauenburg,
is c. 7 V. m. groot, en heeft c. 154,000 inwoners, onder
welke zich 400 Katholijken en 400 Joden bevinden. De re
geringsvorm is democratisch. De stad
Luheck , aan de Trave (c» L. en 53V6° N. B.) , met c. 24,000
inwoners , heeft eenen aanzienlijken zeehandel- Zij was vroeger de
hoofdstad der Ilanse , en is thans nog de zetel van het opper-appel-
geregt der vrije steden.
7. Mecklenburg-Schwerin ^ een groothertogdom , bestaat uit
het oude hertogdom Mecklenburg-Schwerin, en uit de heer-
lijkheid Wismar, die er in 1803 bijgevoegd werd. Het
ligt tusschen Pommeren, Brandenburg, Mecklenburg-Stre-
litz , Hanover, Lauenburg en de Oostzee ^ cn is c. 228 v. m.
groot. De tegenwoordige groothertog , Frederik Frans, re-
geert sedert 1783, met stenden. Het bevat c. 480,000 in-
woners, welke, behalve 3000 Joden en lOÖO Katholijken ,
alle Lutheranen zijn. De hoofdbezigheid is de landbouw ;
fabrieken zijn er slechts weinig, doch vele wolspinnerijen,
linnenweverijen, papiermolens, glasblazerijen, enz. Ook
heerscbt er een levendige handel.