Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
306
Het heeft ruim P/2 mill, inwoners, welke meerendeels de
Proteslanlsehe godsdienst belijden; onder hen zijn echter e.
212,000 Katholijken, c. 11,000 Joden, en ruim mO Menno-
niten en Hernhutters. Zij houden zich voornamelijk bezig met
den landbouw, de veefokkerij, de linnenweverij en den berg-
bouw (in het ITarïsgehergte). Jaarlijks trekken c, 8000 ar-
beiders naar de Nederlanden tot hooi- en ander werk, het-
welk men het Hollandsgaan noemt.
Hanover , aan de Leine (c. 27V5° L. en N, B.) , de hoofd-
stad , met c. 24,000 inwoners , eene aanzienlijke en goed gebouwde
plaats , waar bijzonder merkwaardig zijn : het slot, de bibliotheek ,
en het monument van Leibnitz. Nabijgelegen zijn de lustsloten Mont-
brillant en Herrenhausen. — Hüdesheim , aan de Innerste (c, 27^5^
L. en 52^8° N. B.) , met e, 15,000 inwoners , een instituut voor doof-
stommen , een krankzinnigenhuis , enz. — Lunehurg , aan de Ilmenau
(c. 28V6° L. en N. B.) , met c. 12,000 inwoners , eene ridder-
arademie, zoutbronnen , kalk- en gipsgroeven , kommissiehandel ,
enz. — Emden , aan den mond van de Eems (c. 24®/6° L. en 53^/6®
N. B.) , met c. 12,000 inwoners , en eenen vrij aanzienlijken zeehan-
del. — Osnahrvck , aan de Hase (c. 25» 3° L. en 52V3° N. B.) , met c.
12,000 inwoners , alwaar de bekende vrede van 1648 gesloten werd. —
Cöitingen , aan de Leine Cc- 277^° L. en 51^2° N. B.) , met c. 11,000
inwoners , eene beroemde hoogeschool , eene bibliotheek van meer dan
300,000 boekdeelcn : en vele andere uitmuntende academische inrig-
tingen. — Celle, aan de Aller en de Fuse ([c. 27V3'' L. en 52'/5° N.)
B ) , met 11,000 inwoners , het hoogste hof van appel , enz. — Klaus-
thal, op den Harts (c. iVk" L. en 51®/6° N. B.) , eene bergstad , c.
I6OO V. hoog gelegen, ntet c. 8000 inwoners, zeer gewigtige zilver-
groeven , enz — Voorts Leer , nabij de Eems , met 6400 j Goslar ,
aan den Harts , met 6000 inwoners , enz.
2. Oldenburg, oen groot-hertogdom , bestaat uit: 1) het
eigenlijke hertogdom Oldenburg , door Hanover en de Noord-
zee omgeven, 2) het vorstendom Lübeck , geheel door Hol-
stein ingesloten , cn het vorstendom Birkenfeld , tusschen
den Pruiss. Beneden Rijn en Koburg-Lichtenberg. Het is
c. 150 V. m. groot. — In 1803 werd Lübeck, toenmaals
een bisdom , en eenige Munstersche en andere gewesten , en
in I8I7 Birkenfeld, met eenig voormalig Hanoversch ge-
bied, bij bet oude hertagdom gevoegd, hetwelk in 1815