Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
329
biirg-Streiiu; — 9 hei togdoHiiiieii : Holsteiii-Laueaburg,
Nassau, Brunswijk, Salvsen-Koburg-Gotha, Saksen-Meinun-
gen , Saksen-Altenburg , Anhalt-Dessau, Anhalt-Beniburg en
Anhnlt-Köthen; — 10 vorstendonunen : Waldeck, Reuss,
jongere linie, Lippe-Detniold , llohenzoilern-Sigmaringen ,
Schwartsburg-Rudolstad , Schwartsburg-Sondersbaiisen , Lippe
Schauenburg, Reuss, oudere linie, Iluhenzollern-llechingen
en Lichtenstein ; — 1 landgraafschap : Hessen-Homburg ; —
en i vrije steden : Hamburg , Frankfort, Bremen en Lübeck. —
Overigens kan men Duitschland , naar de grootte , geschikt
onderscheiden in drie bijzondere, bijna gelijke deelen: Oos-
tenrijk namelijk, Pruissen , en de overige kleinere staten
te zamen genomen.
i. kieineke dcitsciie staten.
A. Noordelijke yroep.
L Ilanover, een koningrijk, in den N. W. boek van
Ouitschlaiid gelegen , wordt begrensd door de Noordzee,
Oldenburg, Bremen, Holstein, Hamburg, Mecklenburg,
Pruiss. Saksen, Brunswijk, Hessen-Kassel, Lippe-Detmold,
Lippe-Schauenburg , Pruiss. Wcstphalen en Nederland , en is
e. 700 v. m. groot. Het tegenwoordige koningrijk Hanover
bestaat uit het vroegere keurvorstendom Brunswijk-Lune-
burg, welks keurvorst Georg Lodewijk in 1714 koning van
Groot-Hrittauje werd, en zoo kwam het, dat Ilanover tot op
den tegen woordigen koning gerekend werd aan de kroon van
Groot-Brittanje te behooren , of liever, dat de koning var.
Groot-Brittanje tevens koning van Hanover was. Behalve
Brunswijk-Luneburg behooren tot Hanover : Osnabrück, Hil-
desheim , Oost-Friesland , Aremberg , Me[)pen , Lingen , Ben-
theim , Goslar , enz., welke landen ten deele eerst sedert den
laatsten oorlog, ten deele reeds vroeger aan hetzelve toege-
voegd zijn. Het werd in 18ii een koningrijk, met eenen er-
felijk-monarchalen regeringsvorm , en met rijks- en provinciale
stenden. In 1833 werd eene nieuwe grondwet ingevoerd. De
tegenwoordige koning Ernst August regeert sedert 1837.
20