Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
302
en 46Va° N. B.) , zeer «choon gelegen , met 12,000 inwoners , eene hoo-
geschool , wijnbouw en wijnhandel. — St. Gallen , aan dc Sleinach
(c, 27'/a°.L. en 47''"° B.) , voormaals eene ahdlj , met 90i)0 in-
woners , fabrieken en handel. — Voorts J/erisau , Schaff kavsen en
Freiburg , elk met 7000; Lucern, met 6200, Chaux de Fond , Aar au en
Schiveiiz , elk met 50UJ ; Slafits , met 4800 ; Ckur en ISeucnburg , elk
met 4500 ; Locle , met 4300 j Vevay , met 6200 j Solothurn , Glarus,
Thurn , en Wadenschwijl, elk met 4000; Carovge ^ met 3700 j Lugano,
met 3600; Samen ^ met 3500 ; }Vinier ihur , mt\ 3400 ; Biel, met 3000
inwoners, enz.
DVITSCULARD.
(c. L.—3678® L. en ö^V»"* N. B.)
Duitschland, omtrent in het midden van Europa gelegen,
wordt begrensd door Pruissen, Polen, Krakau, Gallicie,
Hongarije, Slavonie, Illyrie, het Lombardijsch-Venetiaansch
koningrijk, Zwitserland, Frankrijk, lïelgie, Nederland, de
Noordzee, Denemarken en de 0()stzee. Het is c. 12,000
V. ni. groot, en bevat c. 38 mill, inwoners. Het sterkste
bevolkt z:jn Saksen, de Rijnlanden cn Wurtemberg, waar
op eene vierk. mijl -4 tot 5000, en zelfs in eenige streken
nog meer hoofden komen , terwijl Ilanover en Oldenburg er
in doorsnede naauwelijks 2000 tellen. Onder deze bevolking
bevinden zich eigenlijk slechts 28 mill, werkelijke Duit-
schers : in de O. landen wonen vele Slaven , onder den nnam
van Weiuion, T.schochen en Kassuben , c. 6 millioenen in
getal, welke eene eigene, van de anders hccrschende Duit-
sche ge])eel verschillende taal spreken, en eigene, afwij-
kende zeden cn gewoonten hebben. Hierbij komen c. 400,000
Franschen en Walen , die ten Z. AV. van den Uijn en el-
ders vcrsfn;oid Wf)nen , meer dan 200,000 Italianen, c.
400.000 JoHrn, cn , in Or).stonrijk , eenige Griekenen Arme-
niers. — Het Christendom is dc hccrschonde Godsdienst ;
op vele plaatsrn hcldxm de Joden geene gelijke burgerlijke
regten met de Cliristenen , cn worden zelfs niet overal ge-
duld. Van de Christenen belijden c. 22 mill., die voorna-
melijk in 0(»s{enrijk , Beijeren, Silezie, VS'estphalcn cn ten