Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
301
buvenal beminnen; in de steden'echter zijn zij meer beschaafd
en, jnist niet altijd tot hun voordeel , verfijnd. — ïn de ge-
bergten is do veefokkerij de Imofdbezigheid der irnvoners ,
doeij in de vlakkere oorden, met name in het W. en het
N., worden vele bloeijende fabrieken gevonden: katoenen-,
zijden-, linnen-, piipier- en lederwaren woi'flen in menigte
bereid en vervaardigd , en vooral in het W. is de hoofdzetel
der uurwerk-, en der goud-en ziivcrfidjriekeu. Boter enkaas
wordt cr rnede in overvloed bereid en verzonden , cn in het
algemeen heerscht er een levendige luHulel.
De 22 kantons zijn deze ; A. De oudste 13 kantons , vcd-
gens hunne intrede iu het verltond : I Scliweitz, 2 Uri, 3
ünterwniden (1308}, 4 Luccrn f1332), 5 Zurich (13.1I), 6
Zug, 7 Ghtrus 8 [ïeru f1353), ÜSoIntliurn, 10 Frei-
burg (1-581), 11 liasel, 12 Schnffliausen f!50I), 13 \ppcn-
zell (11513). B. De nieuwere kuntons vnn 1803: U Sl. Gal-
len , lÖ Graauwbiinderlaiul, 16 Anrgnu. 18 Tessin , 19 Waadt,
land. C. De nieuwste kantons van 1813: Wallis , 21 Neuf-
ehatel, 22 Geneve. — De grootste kantons zijn: Bern
120 V. m., met 360,000 inwoners, Graauwbunderland =
120 V. m., 90,000 inw.; Wallis 78 v. m., met 70,000
inw,; Waadtland = 56 v. m., met 175,000 inw. De klein-
ste kantons zijn : Appenzell 7 v. ni., met 53,000 inw.;
SchafTliauscn = ö'/j v. m., met 30,000 inw.; Geneve = 4-
V. m, met 53.000 inw.; Zug — 4 v. m , met 15,000 inw, —
Neufch.'Uel of Neuenburg behoort erfelijk aan den koning
van Pruissen.
Geneve, aan het meer van dien naam ^c. 23V5° L. en 46' N.
B ), zeer schoon gelegen, met 2S,000 inwoners , eene hoogeschool cn
vele andere welen.schappelijke inrigtingen , een doofstommeninstituul ,
vele fabrieken en iinrwerkmakerijen , enz. — Berti , aan de Aar (c.
25'/«° L- en 46"/ii° N. B.) , niet 18,000 inwoners , eenen fraaijen
dom , eene hoogeschool , eene bibliotheek , een museum , fabrieken en
handel. ~ Basel, aan den ïlijn (25'A° L, en 47Vi2° N. B.) , met
17,000 inwoners , eene hoogeschool, vele fabrieken cn handel, — Zu-
rich , aan hel meer van dien naam (c. 267»® L, en 42Vk° N. B.), met
14,000 inwoners, eene hoogeschool, vele welenschappelijke inrigtingen,
fabrieken en handel. — Lausanne^ nabij het meer van Geneve Cc. 24'/»°L.