Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
300
ruim 5000; Herstal, met 4700 j Menen , mei 4600 ; CharUroi en
Tongeren , elk met 4000 ; Dinani , Berve en Spa, elk met ruim 3500 ;
Arlon , met 3600 i Stahlo , met 3000; Bouillon, met 2000 inwo-
ners , enz,
ZWITSERLAND.
(c. — aSVs" L en W— AVW N. R.)
Zwitserland wordt begrensd door Duitschland, Italië en
Frankrijk , cn is e. 700 v. m. groot. — Hetzelve behoorde
eens tot het inagtige Bourgondische rijk, en kwam later
onder Duitsche , met name onder Oostenrijksche heerschappij ,
doch verwierf het zich groote vrijheden. Strijd tegen Oosten-
rijk en Bourgond-e. F.erste vrijhcidsverbond in 1308. Er-
kenning der onafhankelijkheid in 1648. 13 kantons, met 9
toegevoegde oorden en 8 gemeene heerlijkheden. In 1798
eene republiek; in 1803, onder Bona[iartes bemiddeling, 19
kantons; sedert 181-4 een verbond van 22 vrije staten , deels
met deniocratischen, deels met aristokratischcn, een zelfs
mee monarchalen regeringsvorm : het Zwitsersch eedgenoot-
schap. De verzameling der afgevaardigden heet Tagesatsung ,
de praesident Landamraann. Drie kantons, Vororte genoemd,
bestieren bij afwisseling dc algemeene aangclegenbodcn. Een
staand leger is er niet, doch ieder Zwitser is dienstpligtig, en
het is in alle Europeesche oorlogen onzijdig. — Het bevat ruim
2 niill. inwoners, onder welke, meerendeels Duitschers van
afkomst, echter in het W. c. 430,000 Fransehen en in het
Z. c. 120,000 Italianen gevonden worden; c. 50,000, in
Graauwbunderland , spreken Romantisch of Ladinisch. Overi-
gens zijn onder hen c. 1,200.000 Gereformeerden, en c.
600,000 Katholijken , terwijl er slechts weinige Joden gevon-
den worden — De zuivere lucht en eene matige levenswijze
maken den Zwitser, naar ligchaam en ziel, gezond en sterk.
Ten deele in de kunsten des levens weinig ervaren , hebben
zij de oude Duitsche zeden en gebruiken nog steeds bewaard,
terwijl zij , in het algemeen dapper , verstandig, opgeruimd,
trouw en redelijk . hun vaderlanden eene verstandige vrijheid